Nieuws/Binnenland
941233
Binnenland

Overleg over diabetesprik voor scholier

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker gaat met diverse betrokkenen de zorg op school bespreken voor leerlingen met diabetes. Dat zei hij donderdag tijdens een debat over passend onderwijs.

Zelf vindt hij het dagelijks langskomen van een wijkverpleegkundige voor de prikken misschien wel een optie. Hij noemde de kwestie in elk geval een „gedeelde verantwoordelijkheid” van alle betrokken partijen.

Samenwerken

Scholen doen er slecht en dom aan dergelijke kinderen te weigeren, vindt hij, want ze zijn scholieren die in feite weinig problemen hebben. Per 1 augustus zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die om de een of andere reden extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan op de eigen school of op een school waarmee ze in een samenwerkingsverband zitten. Maar Kamerleden zeiden donderdag dat veel ouders van kinderen met problemen geen plek kunnen vinden.

Als hij hoort welke scholen kinderen geen passende plek bieden, zal Onderwijs erop afgaan, zei Dekker. Zeggen dat er geen plek is en het ouders maar zelf laten uitzoeken, is niet meer mogelijk, aldus de bewindsman. Volgens hem moeten de ouders, als het bij de school niet lukt, echter eerst het samenwerkingsverband aanspreken. Levert contact met het samenwerkingsverband nog niks op, dan zijn er de speciale consulenten. Wordt het dan nog steeds niks, dan is er de geschillencommissie.

En na de geschillencommissie kun je naar de rechter, die echter veel belang zal hechten aan het oordeel van die commissie, aldus Dekker.

Maar passend onderwijs leveren kunnen de scholen best, denkt Dekker. Hij wees naar Utrecht, dat een pioniersrol vervulde en waar het aantal thuiszittende kinderen daalde van 300 naar 50. Hij heeft de indruk dat nu al goed wordt meegedaan door de scholen. Hij heeft geen beloning voor ogen voor scholen die het goed doen: „Het is hun normale taak.”

Meer over diabetes.