Nieuws/Binnenland
941317
Binnenland

Hert en zwijn mogen Drenthe in

De provincie Drenthe zet toch de deur open voor groot wild als het damhert, edelhert en wild zwijn. De dieren werden tot dusverre buiten de provinciegrenzen gehouden en afgeschoten zodra ze opdoken. Dat was zeer tegen de wil van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap.

Volgens de organisaties is Drenthe vanwege de aaneengesloten natuurgebieden een prima leefgebied voor groot wild. Maar de provincie hield dat lange tijd tegen, uit angst dat de dieren schade aanrichten aan landbouwgewassen en verkeersonveilige situaties veroorzaken. Uit het donderdag gepubliceerde provinciale Flora- en faunabeleidsplan blijkt dat Gedeputeerde Staten daarvan is afgestapt.