Nieuws/Binnenland
954451816
Binnenland

Nieuw beleid Amsterdam pijlsnel onderuitgehaald

Linkse meerderheid wil kraakbeleid Halsema afzwakken

Krakers van onder meer We Are Here worden zelden opgepakt.

Krakers van onder meer We Are Here worden zelden opgepakt.

Amsterdam - Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam wil dat burgemeester Femke Halsema het pas verscherpte kraakbeleid alweer gaat afzwakken.

Krakers van onder meer We Are Here worden zelden opgepakt.

Krakers van onder meer We Are Here worden zelden opgepakt.

Donderdag werd door alle linkse partijen in de gemeenteraad openlijk getwijfeld aan het verscherpte beleid van de burgemeester, OM en politie. Ze kwamen met meerdere moties.

Zo moet Halsema bij de politie verzoeken om gegevens van ’ongedocumenteerden’ die ’betrokken zijn bij een gewone kraak en die geen aanvullende criminele activiteiten hebben verricht’ niet aan de vreemdelingenpolitie over te dragen. Ook moet Halsema er bij haar ’driehoekpartners’ op aandringen dat er geen extra politiecapaciteit zal worden besteed aan het aangescherpte kraak- en ontruimingsbeleid.

Opmerkelijk is dat GroenLinks beide moties, die door Halsema van negatief advies werden voorzien, gewoon indiende. Ze werden gesteund door PvdA, SP, BIJ1 en de Partij voor de Dieren en daarmee in meerderheid aangenomen.

Hand boven hoofd We Are Here

De linkse partijen proberen met het afzwakken van het beleid te voorkomen dat krakers van bijvoorbeeld We are Here opgepakt en uitgezet worden. Halsema schreef echter dat de asielkrakers van We are Here juist zelf structureel opvang weigeren. Door de linkse partijen in de gemeenteraad wordt die lezing van Halsema bestreden. Zij stellen dat kraken ’gebeurt uit noodzaak, vanwege een schrijnend tekort aan huisvesting, opvang en een falend asielbeleid’.

De driehoek van burgemeester, politie en OM scherpte het beleid juist aan om het rondtrekkend kraakcircus in Amsterdam een halt toe te roepen. Niet zelden werden de laatste tijd panden opgebroken die gewoon in gebruik waren.

Omdat krakers vrijwel nooit opgepakt worden en bij een aangekondigde ontruiming vlak voor de ontruiming de biezen pakken, wordt dit strafbare gedrag als ’anoniem en risicoloos’ beschouwd, stelde Halsema. Daarom kan in het vervolg zonder aankondiging ontruimd worden en wordt ingezet op registratie van krakers.