955463
Binnenland

Tweede Kamer wil een andere bankier

De Tweede Kamer wil een andere bank, die op ethisch vlak beter handelt dan de Royal Bank of Scotland (RBS), de huisbankier van het Rijk. Een verzoek daartoe van de Partij voor de Dieren en PvdA werd dinsdag aangenomen.

RBS scoort volgens de zogeheten Eerlijke Bankwijzer slecht op criteria als klimaatverandering, mensenrechten en investeringen in wapens. Het bestuur van de Tweede Kamer moet nu op zoek naar een bankier die een hoge score heeft op deze vlakken. De twee partijen vinden dat de Tweede Kamer een voorbeeldrol heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verder mogen Tweede Kamerleden niet meer het vliegtuig pakken voor werkbezoeken tot 750 kilometer, maar moeten ze de trein nemen. Een motie van Esther Ouwehand van de PvdD werd gesteund. Ze stelt dat vliegen het milieu zwaarder belast dan de (hogesnelheids)trein.

Ook omarmt de Kamer een voorstel om het vragenuurtje op dinsdag te veranderen, waarbij de premier er altijd bij is en fractievoorzitters het woord voeren. Ook wil de Kamer strengere voorwaarden stellen aan het houden van een (spoed)debat. Dat zal straks alleen gebeuren als 40 leden uit ten minste twee partijen dat verzoek steunen. Nu zijn het nog 30 leden, maar de wachttijd voor debatten in de grote zaal wordt steeds langer. Het bestuur van de Kamer moet uiterlijk in september met voorstellen komen.