Nieuws
955591
Nieuws

Karig pensioen voor alleenstaande vrouw

Ruim honderdduizend alleenstaande oudere vrouwen ontvangen naast hun AOW minder dan 250 euro aan aanvullend pensioen. Van alle huishoudens met zo'n karig extra pensioen is 65 procent een alleenstaande vrouw.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2012. Eind mei bleek al uit onderzoek dat het gemiddelde aanvullende pensioen van vrouwen bijnahalf zo laag is als van mannen (zie dit artikel).

 

Eén op de zes alleenstaande vrouwen (111.000) met AOW heeft dus weinig extra inkomsten. De AOW voor een alleenstaande 65-plusser bedraagt netto vanaf 1 juli 2014 1045 euro per maand. Bij alle huishoudens is dat een op de twaalf (173.000 op 2 miljoen AOW-ontvangers).

 

Het aandeel alleenstaande vrouwen dat AOW ontvangt en minder dan 250 euro aanvullend pensioen per maand krijgt, daalt wel. In 2000 goldt dit voor 22 procent, in 2012 17 procent. Bij huishoudens van gepensioneerde paren is dit aandeel in 2012 4 procent.

 

Aanvullend pensioen per type huishouden

De aanvullende inkomsten bij alleenstaanden en paren verschillen sterk. Zo ontving 55 procent van de huishoudens maandelijks 1000 euro of meer naast de AOW. Ruim een kwart had tussen de 500 en 1000 euro aanvullende inkomsten en bijna 9 procent hooguit 250 euro.