Nieuws/Binnenland

'Situatie Vluchtgarage is niet zorgelijk'

Amsterdam verwerpt de kritiek van het College voor de Rechten van de Mens dat de situatie van de uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogeheten Vluchtgarage 'mensonwaardig' zou zijn. De afgelopen tijd hebben de gemeente en het stadsdeel een paar keer een bezoek gebracht aan het gekraakte pand in Amsterdam-Zuidoost. „Daaruit is geen zorgelijke veiligheidssituatie gebleken.”

Wel heeft de gemeente brand- en rookmelders geplaatst en is er veelvuldig contact met de politie. Voor zieke en heel kwetsbare mensen, ook al hebben ze geen papieren, wordt opvang geregeld. De gemeente benadrukt dat de groep zelf verantwoordelijk is voor zijn veiligheid.

Het college stelde dat de situatie in de Vluchtgarage uit de hand dreigt te lopen. De ruim 100 mannen uit onder meer Sudan, Eritrea en Somalië hebben geen douches en warm water en de stroomvoorziening is slecht, luidt de kritiek. De onafhankelijke toezichthouder op de mensenrechten vindt dat de overheid onderdak, kleding en voedsel moet aanbieden aan vreemdelingen zonder verblijfsstatus die niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Burgemeester Eberhard van der Laan werkt al enige tijd aan een voorstel voor een sobere 'bed, bad en brood', waar uitgeprocedeerde asielzoekers tussen 18 uur en 08.00 uur terechtkunnen. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden, om een aanzuigende werking te voorkomen. Het realiseren van deze opvang gebeurt in afstemming met kabinet en de gemeenteraad. Het eerste voorstel wordt na de zomer verwacht.