Nieuws/Buitenland
957771
Buitenland

Alarm om leerprestaties blanke Britse jeugd

Blanke Engelse kinderen uit arme gezinnen lopen steeds verder achter op school. Hun resultaten zijn niet alleen slechter dan die van rijkere blanke kinderen, maar ook arme kinderen van etnische minderheden doen het beter.

Dat staat in een rapport dat is opgesteld door Britse parlementariërs, meldde de BBC woensdag. Daarin wordt de arme blanke jeugd „consequent de laagst presterende groep in het land” genoemd. Het probleem is „echt en hardnekkig”, aldus de parlementariërs. Ze schrijven dat de kinderen al met een achterstand aan de basisschool beginnen en dat die kloof daarna alleen maar groeit.

De mogelijke oorzaken die in het rapport aan bod komen variëren van een gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, tot een gebrek aan ambitie en een negatieve houding tegenover onderwijs in blanke gezinnen uit de arbeidersklasse.

De parlementariërs denken dat de arbeiderskinderen er baat bij hebben als scholen langer open blijven, zodat ze hun huiswerk kunnen maken, en de beste leraren krijgen.