Nieuws
958059
Nieuws

10 ergste problemen van woekerpolishouders

Hoge bijkomende kosten, tegenvallende opbrengsten en het uitblijven van compensaties. Miljoenen Nederlanders sloten in de jaren negentig een dure woekerpolis af en komen nu in  de problemen. Dit zijn de 10 grootste frustraties van woekerpoliseigenaren.

Een woekerpolis is een beleggingsverzekering met hoge kosten. Eigenaren krijgen vaak past zicht op hun problemen als ze hun hypotheek willen oversluiten of gaan verhuizen, vertelt Bas Peters, financieel adviseur van PolisRepair, een organisatie die consumenten helpt bij het herstellen van een woekerpolis. Honderdduizenden consumenten hebben een woekerpolis zonder dit te weten, stelde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder dit jaar. "Het is belangrijk dat consumenten goed nagaan of ze überhaupt een woekerpolis hebben."

Peters: "Ga dit na bij uw tussenpersoon en vraag u af waar u voor betaalt door te kijken naar uw jaarlijkse polisoverzicht. Het is tenslotte wel uw geld. Kom dus uit uw luie stoel en bewijs uzelf een dienst." Belangrijke dingen die men kan doen om uit de woekerpolisproblemen te komen, zijn het aanpassen van de beleggingsstrategie of het verwijderen van een deel van de dekking, zegt hij.

10 ergste woekerpolisproblemen

Bij PolisRepair kloppen regelmatig consumenten aan met een problematische woekerpolis. Uit ongeveer 1000 klachten stelde de adviesorganisatie de 10 woekerpolisproblemen met de grootste impact vast.

 

1. De opeetpolis

Hierbij gaat een deel van de premie voor de beleggingsverzekering naar de opbouw van een kapitaal voor pensioenopbouw of het aflossen van een hypotheek en een deel naar de bijbehorende overlijdensrisicodekking. Doordat de opbrengsten van de betaalde premies tegenvallen, moet een te groot deel van het geld op aan overlijdensrisicodekking. In plaats van een flink bedrag op te bouwen tijdens de looptijd van de verzekering, blijft er nauwelijks iets over van het eindkapitaal.

 

2. Tegenvallende opbrengsten

Dit is een probleem dat bij vrijwel elke woekerpolis speelt. Bij afsluiting van die polis worden hoge rendementen voorgespiegeld. Vooral door flinke koersdalingen rond 2000 en 2008 zijn die rendementen nauwelijks te halen.

 

3. Dure overlijdensrisicodekking

Bij een beleggingsverzekering voor het aflossen van een hypotheek of voor opbouw van pensioen, zit regelmatig ook een overlijdensrisicodekking. De premie is bij woekerpolissen vaak onredelijk hoog. Hierdoor is het doelkaptiaal lastig te halen bij tegenvallende beleggingsopbrengsten. Ook kunnen consumenten de dekking lastig oversluiten naar een goedkopere variant bij gezondheidsproblemen.

 

4. Garantie op eindkapitaal vervallen

Consumenten die hun woekerpolis hebben aangepast, komen later nog wel eens bedrogen uit, omdat het gegarandeerde eindkapitaal vervalt. Dit terwijl het bedrag nodig zou zijn om de hypotheek af te lossen of voor een goede oude dag te zorgen.

 

5. Tussenpersoon is failliet gegaan

Als een consument schade heeft geleden door een woekerpolis, dan kan de tussenpersoon die hierbij heeft bemiddeld verantwoordelijk worden gehouden. Die moet u dus ook uit de problemen helpen. Maar als de tussenpersoon failliet is gegaan, kunt u daar helaas niet op terugvallen.

 

6. Fiscaal voordeel verspeeld

De belasting van beleggingsverzekeringen, was jaren geleden iets voordeliger. Bepaalde financiële voordelen zijn inmiddels beperkt. Sommige consumenten die hun polis hebben aangepast, verliezen daardoor fiscale voordelen. Anderen passen hun polis juist te laat aan. Zo konden consumenten tot april 2013 hun Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) van Box 3 naar Box 1 overbrengen, zonder dat het opgebouwde kapitaal belast zou worden. Nu is dit niet meer mogelijk.

 

7. Herstel woekerpolis te duur

Het herstellen van een woekerpolis kan hoge maandlasten met zich meebrengen. PolisRepair merkt dat die voor consumenten soms niet te betalen zijn.

 

8. Geen compensatie van verzekeraar

Verzekerden kloppen regelmatig bij de adviesorganisatie aan omdat ze onterecht geen of een lage compensatie krijgen van hun verzekeraar. Volgens Bas Peters van PolisRepair gaan mensen vaak pas naar hun woekerpolis kijken als ze een lage compensatie aangeboden krijgen.

 

9. Onnodige dekkingen in de polis

Veel woekerpolissen bevatten onnodige dekkingen waardoor jarenlang teveel is betaald. Volgens Peters kunnen consumenten hun polis herstellen door dekkingen (zoals overlijdensrisico en garantie) uit hun verzekering te halen. Zo kunnen maandlasten omlaag of wordt het makkelijker om het doelkapitaal te behalen.

 

10. Verkeerd advies over beleggingsstrategie

Consumenten die een woekerpolis hebben afgesloten, merken na jaren dat het doelkapitaal lastig te halen valt. Een reden dat hun beleggingsopbrengsten tegenvallen, kan zijn dat de beleggingen erg gevoelig zijn voor koersschommelingen. Dit terwijl de polishouder liever zag dat defensief en veilig belegd werd. PolisRepair spreekt regelmatig consumenten die geld hebben zitten in beleggingsfondsen die risicovoller zijn dan past bij hun profiel. De adviseur heeft dan niet de goede fondsen aan het doel gekoppeld.