Nieuws
959126
Nieuws

Miljardenclaim dichterbij vlak voor beursnotering

Kopzorgen NN om woekerpoliszaak

Klanten met een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden hadden voor dat ze getekend hadden een breder overzicht van alle kosten moeten krijgen. Dat zwaarwegende advies heeft de advocaat-generaal aan het Europees Hof gegeven. Neemt het Hof dit advies over, dan komt volgens de stichting Wakkerpolis een miljardenclaim dichterbij.

Die claimdreiging, die oploopt tot €3 miljard, komt op het moment dat Nationale-Nederlanden (NN) zijn beursnotering in gang heeft gezet.

Andere stichtingen die namens mensen met een 'woekerpolis' ook claims bij verzekeraars hebben neergelegd zullen deze uitspraak gebruiken om eveneens miljardenclaims neer te leggen.

De stichting Woekerpolisproces richt zicht op een procedure om kosten terug te vorderen Nationale-Nederlanden in rekening bracht om provisies en bonusprovisies te betalen aan tussenpersonen voor marketing. Door die beperking hoopt Woekerpolisproces op een korte procesduur. De geleden schade per polis van gemiddeld 6.000 euro per polis, is 10% van alle door de polishouder betaalde premies, aldus zegsman Pieter Lijesen.

De claims die bij NN liggen kennen veel onderdelen, waaronder die voor de voor consumenten verborgen gehouden kosten. Per consument zou het voor de stichting Wakkerpolis gemiddeld om €6000 vergoeding gaan, NN heeft in de periode 1992 tot 2008 ruim 500.000 polissen verkocht.

Eerder bepaalde klachteninstituut Kifid al dat klanten van NN net goed zijn geïnformeerd, advocaat-generaal Eleanor Sharpston schaart zich daar in grote lijnen achter.

NN zegt in een reactie zijn klanten te willen helpen.