Nieuws/Binnenland
95934
Binnenland

Bredere steun zichtbaar voor Feyenoord City

Behalve de coalitiepartijen (Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA) lijken meer partijen zich te committeren aan het plan.

Behalve de coalitiepartijen (Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA) lijken meer partijen zich te committeren aan het plan.

ROTTERDAM - In de Rotterdamse gemeenteraad tekent zich een breder draagvlak af voor de verwezenlijking van Feyenoord City, het plan voor de bouw van een nieuw stadion en de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid.

Behalve de coalitiepartijen (Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA) lijken meer partijen zich te committeren aan het plan.

Behalve de coalitiepartijen (Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA) lijken meer partijen zich te committeren aan het plan.

Dat bleek woensdag tijdens een commissievergadering in het Rotterdamse stadhuis, waar de partijen opnieuw werden gepolst over het circa 1,5 miljard euro kostende plan voor de bouw van een nieuw Feyenoordstadion, woningen, scholen, kantoren, winkel- en uitgaanscentra. De raad neemt waarschijnlijk op 20 april een besluit over de voorwaarden waaronder Rotterdam bereid is deel te nemen in het plan.

Behalve de coalitiepartijen (Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA) lijken meer partijen zich te committeren aan het plan. Daarvoor moet Rotterdam 135 miljoen euro investeren in aandelenkapitaal voor het stadion (40 miljoen), grondaankopen (60 miljoen) en verkeers- en vervoersmaatregelen (35 miljoen).

Begin februari waren de raadsleden in een eerste consultatieronde nog zeer kritisch over het derde achtereenvolgende plan voor een nieuw stadion voor de lijstaanvoerder in de eredivisie.

Zekerheden

De SP noemt het huidige plan ,,beter op allerlei vlakken’’, maar is nog niet akkoord. De PvdA ziet in de bouw van een nieuw stadion (bouwkosten 365-422 miljoen euro, 63.000 toeschouwers) een impuls voor de gebiedsontwikkeling op Zuid, maar verlangt meer zekerheden.

Verder zijn er nog vragen over de herontwikkeling van de Kuip en worden vraagtekens gezet bij het mobiliteitsvraagstuk rond het stadion. Naar de inschatting van veel partijen worden te weinig parkeerplekken in de buurt van het stadion geschapen en dreigt in de omliggende wijken parkeeroverlast. De VVD vraagt onder meer om doortrekking van een metrolijn naar Feyenoord City, maar die partij is tegen deelneming in het aandelenkapitaal van het nieuwe stadion.

Over het vervoer en de infrastructuur wordt 12 april nog een vergadering belegd.

Als de gemeenteraad groen licht geeft en aan andere voorwaarden zoals financiering is voldaan, kan de bouw van het stadion in december 2019 beginnen. In 2023 zou het stadion gereed moeten zijn.