Nieuws
959460
Nieuws

D66 op bres voor extraatje minima

Werkenden met een laag inkomen en ouderen met alleen AOW dreigen een eenmalig extraatje dat hen door het kabinet in het vooruitzicht is gesteld mis te lopen. Alleen mensen in de bijstand krijgen de bonus van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) automatisch op hun rekening gestort.

Het kabinet stelde vorig jaar op Prinsjesdag dat iedereen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum recht heeft op een eenmalige tegemoetkoming om de koopkracht in moeilijke tijden op peil te houden. In de uitwerking van het plan stelt Klijnsma echter dat bijstandsgerechtigden het geld zeker krijgen.

Geweigerd

Anderen, zoals werkenden met een laagbetaalde baan en AOW’ers, moeten zélf een aanvraag doen bij hun gemeente. Het is aan die gemeente om het verzoek in te willigen. Dat kan ook worden geweigerd, omdat ze het geld bijvoorbeeld op een andere manier aan armoedebestrijding willen besteden.

In de Tweede Kamer wordt niets begrepen van de verschuiving van alle sociale minima richting bijstandsgerechtigden. D66 wil dat Klijnsma de wet aanpast zodat gemeenten mensen die een aanvraag doen, dat niet kunnen weigeren. „Iedereen die zich meldt, moet het extraatje krijgen. Klijnsma heeft het beloofd. Ik gun het mensen in de bijstand, maar het is gek dat we mensen die werken voor een laag loon of AOW’ers ’nee’ dreigen te verkopen. En dat terwijl we mensen juist willen stimuleren te werken”, aldus D66-Kamerlid Van Weyenberg.

Bonus

Een zegsvrouw van Klijnsma bevestigt dat gemeenten de vrijheid hebben om het geld naar eigen inzicht te besteden. „Daartoe is besloten in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten”, aldus de woordvoerster.

De eenmalige bonus komt neer op 100 euro voor een stel, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande en geldt voor mensen die een inkomen hebben van maximaal 110 procent van het sociaal minimum. Het extraatje geldt daarmee voor een gezin met een inkomen van maximaal 1500 euro per maand en voor alleenstaanden met een maandinkomen van circa 1050 euro.