Nieuws/Binnenland

Gelderland garandeert winterrust ganzen niet

Jagers respecteren de winterrust voor ganzen in Gelderland als er in de zomer voldoende dieren zijn afgeschoten. Met dat voorstel van de Faunabeheereenheid (FBE) zijn Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag akkoord gegaan. De FBE wil in Gelderland in 5 jaar tijd 60.000 grauwe ganzen en 1000 brandganzen afschieten om de stand weer op een aanvaardbaar niveau te brengen.

Over de winterrust voor ganzen is veel te doen. Provincies moeten daarvoor zelf afspraken maken met natuurbeheerders, terreineigenaren, jagers en natuurorganisaties. Vrijwel alle provincies respecteren de volgens natuurbeschermers noodzakelijke winterrust voor trekganzen. Overijssel doet dat niet en Gelderland heeft er nu dus voorwaarden aan verbonden. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is „niemand blij dat er zoveel ganzen doodgemaakt moeten worden, maar dit is de enige manier om de situatie beheersbaar te krijgen.”

'Ganzenakkoord'

Natuurorganisaties vinden dat Nederland de internationale plicht heeft om trekganzen tussen 1 november en 1 maart met rust te laten. De dieren trekken in de zomer verder en jagen op deze dieren in de winter heeft gevolgen voor ecosystemen elders in de wereld, die hier niet zijn te overzien, aldus de organisaties. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De 12Landschappen beheren veruit de meeste natuurgebieden in Nederland. Zij weigeren mee te werken aan jagen op ganzen als de winterrust niet is gegarandeerd.

In december 2012 werd een akkoord bereikt over het beheer van de miljoenen ganzen in Nederland. Dat akkoord zou op 1 januari van dit jaar ingaan, maar spatte vlak daarvoor uit elkaar. Het 'ganzenakkoord' moest ervoor zorgen dat er in 5 jaar tijd 350.000 broedganzen minder zouden zijn. Ganzen zijn een groot probleem voor de landbouw. De dieren vertrappen de gewassen en vreten akkers kaal.