Nieuws/Binnenland
960718
Binnenland

D66: uitstel belastinghervorming zorgelijk

D66-Kamerlid Wouter Koolmees vindt het zorgelijk dat het kabinet de hervorming van het belastingstelsel uitstelt. Volgens hem leiden politieke tegenstellingen tussen VVD en PvdA tot de vertraging.

Koolmees zegt dat in reactie op een brief van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) van vrijdag. Wiebes meldt de Kamer dat het niet lukt zijn reactie op het advies van de commissie-Van Dijkhuizen over een belastinghervorming al vóór de zomer naar de Kamer te sturen, zoals de bedoeling was. Eerder was al uitgelekt dat het kabinet daarvoor meer tijd nodig heeft.

Koolmees kondigt aan dat hij het kabinet tot spoed zal manen. Door de belasting op arbeid te verlagen kunnen meer dan 100.000 banen extra worden geschapen, stelt hij. „Die groei hebben we hard nodig en politieke tegenstellingen mogen geen reden zijn om dit uit te stellen.”

In zijn brief aan de Kamer schrijft Wiebes dat hem is gebleken dat er „van diverse zijden de behoefte bestaat aan een bredere beschouwing op het belasting- en toeslagenstelsel en niet louter een reactie op de adviezen van de commissie-Van Dijkhuizen”. Het „veelomvattende en daardoor complexe proces vraagt om een zorgvuldige voorbereiding”. Wiebes kan daardoor pas na de zomer met zijn reactie komen.

De commissie onder leiding van bankier Kees van Dijkhuizen adviseerde vorig jaar onder meer lagere belastingtarieven, eenvoudiger toeslagen en minder aftrekposten.