Nieuws
960994
Nieuws

Open brief aan het Kabinet Rutte

Alle 14 ministers uit het Schaduwkabinet publiceren regelmatig een column met frisse ideeën in De Telegraaf. En uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat u, het huidige kabinet, deze columns met veel genoegen leest.

Mijn vraag aan u is of u ook daadwerkelijk wat heeft aan al onze goed bedoelde ‘open minded’ ideeën die wij u zo wekelijks voorschotelen? Zijn onze invalshoeken enigszins behulpzaam voor u in deze barre tijden?Want het is niet mals wat u begin 2014 naar uw hoofd hebt gekregen als kabinet. Lex Hoogduin, hoogleraar en voormalig directeur van de Nederlandse Bank, pakte de eerste week van januari meteen al flink uit met zijn stelling dat het Nederlandse bestuursmodel volledig is vastgelopen. In de Nederlandse polder wordt te veel gepraat en te weinig besloten, stelt hij. Zo geven wij als land veel minder geld uit aan Research & Development (oftewel vernieuwing) dan bijvoorbeeld Scandinavië en Duitsland. Dat kan ons nog lelijk gaan opbreken in de toekomst.De roep om een ‘actieplan’ voor Nederland wordt dan ook luider en luider. Wat zijn de kernpunten van onze groeiagenda, waar zit onze slagkracht en onze groeikracht? Die harde signalen kunt u als kabinet toch niet zijn ontgaan?Banenmotor loopt vastOndernemers zijn de banenmotor van Nederland, heb ik dit kabinet regelmatig horen zeggen. Daar is geen speld tussen te krijgen. Sterker nog het midden- en klein bedrijf (of wat daar nog van over is, want het regent in dit segment faillissementen) vormt dé banenmotor van Nederland. Ondertussen krijgt het kabinet van diezelfde ondernemers het bedroevend slechte cijfer 4,9. Ondernemers zuchten onder teveel regels en te weinig daadkracht.  Niet eerder in de geschiedenis van de nieuwjaarsenquête van VNO-NCW kreeg een Kabinet zo’n laag cijfer. Dat komt hard aan, lijkt mij.Het goede voorbeeldVaak wordt Denemarken genoemd als lichtend voorbeeld. De Deense economie draait lekker. Daar hebben ze naast een zeer charismatische vrouwelijke minister-president Helle Thorning-Schmidt, een duidelijk overkoepelend landsbelang geformuleerd gericht op duurzaamheid. Dit leidt weer tot heldere richtinggevende doelstellingen die daaraan zijn gekoppeld. Zo weet iedereen waar die aan toe is en dat werkt goed. De blauwdruk voor deze succesformule van economische groei ligt ook voor Nederland binnen handbereik. Les 1 uit Denemarken: een goed functionerend gemeenschappelijk overlegorgaan draagt direct bij aan de groei van de economie. En daar knelt meteen de schoen bij ons. Want van Lex Hoogduin begrijp ik dat ons huidige poldermodel hopeloos is vastgelopen. Dat is een groot en acuut probleem. En daar zit ook de snelste oplossing.Stel als kabinet per direct een nieuwe generatie ‘overleggers’ met draagkracht en daadkracht aan. Koppel deze los van de oude instituties en belangenverenigingen. Selecteer hen op een frisse kijk op samenwerken en het zoeken naar gezamenlijke belangen. En laat die groep het roer van het ‘poldermodel’ overnemen.  Wacht alstublieft niet te lang, want we hebben haast, veel haast. Mocht u daar hulp bij nodig hebben, u weet ons te vinden!