Nieuws/Nieuws

De willekeur van de politieke hakbijl

Op 20 februari stond ONL voor Ondernemers zij aan zij met pomphouders en slijters aan het Binnenhof. Protesteren tegen de accijnsverhoging op diesel, LPG en alcoholhoudende dranken. Het water staat hen aan de lippen. Alleen al het feit dat ondernemers bereid zijn om hun zaak een dag op slot te gooien om naar Den Haag te komen is hoogst uitzonderlijk. De accijnsverhoging leidt niet alleen tot een golf aan faillissementen, de beoogde inkomsten gaan bij lange na niet gehaald worden. De accijnsverhoging gaat de schatkist geld kosten. De eerste winst is dus nu de verhoging terugdraaien.

Wat is het probleem? In het Regeerakkoord resteerde een gat van 340 miljoen euro. En zoals het een goed politicus betaamt worden gaten op de begroting gedicht middels de omgekeerde kaasschaaf. Net als bij de slager, mag het een onsje meer zijn?  Deze keer zijn tankstation-ondernemers en slijters het haasje. Net als in 2008 trouwens.De omzetcijfers van tankstationhouders stromen nog steeds binnen. Voor diesel en LPG stellen de analyses van de BOVAG voor januari een weglekeffect vast van € 65 miljoen. Dit is € 780 miljoen op jaarbasis. Dat wordt veel tanken in de rest van Nederland om hier nog zwarte cijfers te schrijven. Ook transportondernemers gooien de tank vol in Duitsland en België. Transport en Logistiek Nederland schat dat de rijksbegroting er met € 180 miljoen op achteruit gaat komend jaar. Voor de slijterijbranche heeft onderzoeksbureau Panteia berekend dat in deze sector 274 voltijdsbanen gaan sneuvelen. Alles opgeteld staan de seinen op rood. Met 800-900 tankstations aan de grens is het wachten tot de KvK en het UWV de ontslags- en faillissementscijfers bekendmaken. Dit worden schrikbarende cijfers en dat kost de schatkist écht geld. Het kabinet moet nu conclusies trekken en realiseren dat terugdraaien van de maatregel meer geld gaat opleveren dan doorgaan.Staatssecretaris Wiebes zit klem. Op 14 februari gaf hij al aan dat “het beeld niet mooi is”. Vijf dagen later stelde hij in de Tweede Kamer dat uitsluitsel pas te verwachten is nadat de cijfers over de eerste drie maanden van 2014 binnen zijn. Voor de ondernemers vorige week aan het Binnenhof is het kalf dan al verdronken. Het dilemma van Wiebes is dat de wet voorschrijft dat je sluitend moet begroten. Er moeten dus alternatieven worden gevonden wanneer het kabinet erkent dat de verwachtte opbrengsten niet gehaald gaan worden. En het zoeken naar 340 miljoen euro doet pijn.Eén ding moet voorop staan. Ik wil dat de overheid haar begroting op orde maakt, stopt met het rondpompen van geld, de lasten over de gehele linie omlaag brengt en gaat investeren in het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Kleine ondernemers staan hierin centraal. De ideeën staan in de Groeiagenda voor Nederland.Om nu een pleister op de wonden te plakken is het dan ook het beste om te snijden in de overheidsuitgaven. Als dit op korte termijn niet mogelijk is, dan zal het kabinet moeten zoeken naar alternatieven. De fout die nu gemaakt is – teveel lasten bij een te kleine groep – moet hoe dan ook voorkomen worden. Het kan een optie zijn om de 340 miljoen euro te zoeken bij de grote bedrijven in Nederland. De vennootschapsbelasting zou met een promille omhoog kunnen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Het begrotingsgat wordt dan uitgesmeerd over een grotere groep. De wet van de grote getallen gaat gelden. Als ondernemer en als voorvechter van lage belastingen doet het pijn om dit te suggereren. Het zou echter wel een groot gebaar van solidariteit zijn van de grote bedrijven naar de kleinere ondernemers.Als laatste de belangrijkste boodschap: Hoe voorkom je dit probleem? Kijk naar de toekomst en stel een plan op voor meerdere jaren. Neem als regering de verantwoordelijkheid om een koers uit te zetten en verdedig deze. Bedrijven en burgers weten waar dan ze aan toe zijn. Investeringen kunnen worden terugverdiend en ondernemers en burgers kunnen rekening houden met pijnlijke – maar noodzakelijke – maatregelen. Nederland heeft nu een Groeiagenda nodig. Hoe gaan wij over 10 jaar ons geld verdienen? Het schaduwkabinet heeft de eerste voorzet al gegeven. Op 7 maart neemt Minister Kamp van Economische Zaken deze in ontvangst. Laat het de aftrap zijn voor een stabiel en solide overheidsbeleid. In de tussentijd is het pleisters plakken en bijsturen. De eerste maatregel daarbij is de accijnsverhoging terugdraaien. Stoppen levert de overheid namelijk direct geld op. Om in accijnsjargon te blijven: we hebben nu het kwartje van Kok, het dubbeltje van Wiebes, en de Euro van Angela. Onze buurlanden zullen hard lachen om wat er zich bij ons afspeelt.