Nieuws/Binnenland
962072
Binnenland

Uitzetbeleid wassen neus

Het Nederlandse uitzetbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers hapert. Het aantal vreemdelingen dat gedwongen het land verlaat daalt, terwijl het kinderpardon en het beperken van vreemdelingenbewaring de effectiviteit van het uitzetbeleid verder onder druk zetten. Tot deze alarmerende conclusie komt de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) in haar deze week te verschijnen jaarverslag over 2013, waarvan een conceptversie in handen is van De Telegraaf.

De onafhankelijke commissie, geleid door oud-diplomaat en voormalig CDA-Kamerlid Gualthérie van Weezel, is snoeihard over het gevoerde beleid. „Na ruim zes jaar is de commissie tot het oordeel gekomen dat bij de huidige stand van zaken het effectief uitzetten van vreemdelingen – mede door alle waarborgen, rechtsregels en rechtshulp – een schier onmogelijke opgave is geworden voor alle bij de uitzetting betrokken medewerkers.”

De commissie, die aan staatsecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) rapporteert, doelt daarmee onder andere op het grote aantal annuleringen van reeds geboekte vluchten voor afgewezen asielzoekers. Ook wordt gewaarschuwd dat de beperking van vreemdelingenbewaring, die Teeven onder druk van de PvdA doorvoert, er „naar alle waarschijnlijkheid toe zal leiden dat dit alleen maar zal stijgen”. Volgens de regels moet iemand die wordt uitgezet namelijk 48 uur van tevoren worden ingelicht. Wie niet vastzit, kiest eenvoudig het hazenpad.

Humane behandeling

Verder stelt commissievoorzitter Van Weezel dat het kinderpardon tot gevolg heeft gehad dat andere gezinnen, die niet onder de pardonregeling vallen, minder willen meewerken aan vrijwillige terugkeer. Linkse partijen en de Kinderombudsman voeren actie voor een ruimhartiger pardon.

Het rapport stelt dat het aantal vreemdelingen dat vrijwillig terugkeert met hulp van de Internationale Organisatie voor Migratie ook is gedaald. Het totaal aantal uitgeprocedeerde vreemdelingen dat zelfstandig vertrekt steeg wel licht, van 13 naar 14 procent.

De CITT oordeelt dat ons land qua humane behandeling bij opvang en uitzetting van vreemdelingen de vergelijking met andere landen „met glans” kan doorstaan. Dat is frappant, omdat de PvdA en andere partijen vinden dat het uitzetbeleid menselijker moet.

Lees hier meer uitgebreide reportages over het uitzetbeleid:

- Uitzetting simpel te saboteren

- Asielzoeker trekt alles uit de kast