Nieuws

Vermogen huishoudens gehalveerd

Het gemiddelde vermogen van Nederlandse huishoudens is tussen het begin van de crisis in 2008 tot 2012 gehalveerd. De daling wordt vooral veroorzaakt door de afname van de waarde van de eigen woning, zo blijkt uit het rapport Welvaart in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het vermogen bedroeg twee jaar terug €27.000. In 2008 was dat nog €51.000. De waarde van de woning daalde in dezelfde periode van 256.000 naar €231.000,. Tegelijkertijd nam de hypotheekschuld toe van 143.000 naar €163.000.

De gemiddelde bestedingen van Nederlandse huishoudens gingen ook omlaag tot €31.600. Er werd meer uitgegeven aan huisvesting, water en energie, terwijl consumenten de horeca links lieten liggen.

Wel was in Nederland de kans op armoede of sociale uitsluiting met 15% in 2012 het laagst van alle lidstaten.

 

Vooral door dalende huizenprijzen

„Bij de meeste mensen zit het vermogen voornamelijk in hun huis”, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Dat de Nederlandse vermogens zo zijn teruggevallen, is volgens hem niet direct een probleem. „Zolang mensen niet verhuizen, is er niets aan de hand. Het gaat vooral om een schuld op papier.”

Veel huizenbezitters kampen met een hypotheekschuld. Eind 2012 stond bij 1,4 miljoen huishoudens het huis onder water, doordat de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de eigen woning. Dat is bijna drie keer zoveel als begin 2008.

De waardedaling van woningen trof armere huishoudens over het algemeen iets harder dan rijkere, omdat bij rijkere huishoudens het huis vaak een kleiner deel van het vermogen uitmaakt. Van het totale vermogen van huishoudens was in 2012 bijna 30 procent in handen van de 10 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Zij bezaten door de bank genomen zo'n 220.000 euro.

Het CBS heeft bij het onderzoek de pensioenvermogens van Nederlanders achterwege gelaten.