Nieuws/Binnenland
962259
Binnenland

Slaaptekort verhoogt risico op Alzheimer

Chronisch slaaptekort vormt een risico voor het krijgen van de ziekte van Alzheimer. Dat concluderen wetenschappers van het Radboud Alzheimer Centrum in Nijmegen.

Het Nijmeegse team ontdekte dat iemand die een nacht wakker blijft, een 'verkeerd' eiwit minder snel afbreekt. Stapeling van dit zogeheten amyloïdbèta-eiwit in de hersenen wordt gezien als een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van Alzheimer. Chronisch slaaptekort verhoogt dus mogelijk de kans op die ziekte.

Wakker

In totaal namen 26 gezonde mannen deel aan de studie. Allemaal bleven ze een nacht in het ziekenhuis. De helft van de groep mocht slapen, de andere helft moest 24 uur wakker blijven. Tijdens de nacht werd hun hersenactiviteit gemeten en werd een aantal keer hersenvocht afgenomen.

Bij de mannen die gewoon mochten slapen, daalde de hoeveelheid amyloïd-bèta. Bij de mannen die wakker moesten blijven, bleef de eiwithoeveelheid nagenoeg constant. De wetenschappers vermoeden een relatie tussen hersenactiviteit en de amyloïd-bèta productie.

''We weten nu dat slaapgebrek een risicofactor kan zijn voor het ontstaan van Alzheimer'', concludeert Ooms. ''Verder onderzoek moet het exacte mechanisme achterhalen.''

In een vervolgonderzoek willen Ooms en collega's het effect van slaaptekort in een grotere groep proefpersonen en tijdens een langere periode onderzoeken.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Neurology.