Nieuws/Binnenland
963330
Binnenland

’Er wordt ons een nieuwe vorm van geldverspilling opgedrongen’  

Uitslag Stelling: Natuur regelt het zelf

De aarde is altijd al onderhevig geweest aan veranderingen in het klimaat. Daar heeft de mens maar heel beperkt invloed op. Dat is de mening van een meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. „De voorspellingen over klimaatverandering zijn gebaseerd op computermodellen en voor computers geldt: je krijgt eruit wat je erin stopt”, zo constateert iemand.

Het KNMI voorspelt dat we in de toekomst warmere zomers krijgen en meer extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Er zijn echter ook mensen die niet geloven in klimaatverandering. Dat roept de vraag op of ze het bij het KNMI bij het juiste eind hebben of dat klimaatsceptici gelijk hebben.

Verdeeld

De meningen zijn daarover behoorlijk verdeeld. „Het is allemaal grote onzin”, roept één van u. Het wordt alleen maar gebruikt om geld te verdienen. De natuur maakt zelf uit wat er gebeurt. Daar kan de mens niets aan veranderen.”

Anderen zijn het daar totaal niet mee eens. „Alleen mensen met een IQ kleiner dan dat van een mug blijven het probleem ontkennen.” Een volgende deelnemer zegt: „Wie nu nog ontkent, is een struisvogel. Je kop in het zand steken heeft nog nooit iets goeds gebracht.”

Tachtig procent van de deelnemers zegt zich absoluut geen zorgen te maken over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een enkeling spreekt echter zijn grote zorgen uit: „Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen van de toekomst. Droge gebieden zullen droger worden en natte gebieden nog natter. Over een paar decennia zullen er rellen en oorlogen uitbreken over drinkwater en ik denk niet dat er iets is wat we daartegen kunnen doen.”

Schaatsen

Ruim de helft van de deelnemers zegt zich erop te verheugen dat het in de toekomst warmer wordt in de zomer. De winters worden zachter. Dat betekent dat er minder geschaatst zal kunnen worden. Een derde van de deelnemers vindt dat jammer, maar de meerderheid kan het niet zo veel schelen.

Volgens het KNMI zijn de wetenschappelijke onderzoeken naar klimaatverandering betrouwbaar. Daar denkt u echter heel anders over. Slechts een vijfde van de deelnemers is het met de medewerkers van het meteorologisch instituut eens en 73 procent heeft er absoluut geen vertrouwen in.

Daar staat tegenover dat u ook niet veel met klimaatsceptici op hebt. Twee derde van de respondenten vindt dat maar onruststokers.

U denkt met velen dat de hele discussie rond klimaatproblemen met geld te maken heeft. „Het hele milieu- en klimaatprobleem gaat niet om milieu of klimaat, maar om geld. Er wordt je een probleem aangepraat dat als excuus dient om heffingen te legitimeren en dingen duurder te maken. De klimaatdiscussie is tamelijk onzinnig. Duizenden jaren geleden veranderde het klimaat ook regelmatig.”

Cynici wijzen er kritisch op dat weerdeskundigen vaak niet eens in staat zijn om het weer van de volgende week te voorspellen, laat staan het weer van over 70 jaar. Ruim 80 procent van de deelnemers is het hier van harte mee eens.

Een deelnemer analyseert: „Het is altijd zinnig om naar onnodig vervuilende industrie en onnodig vervuilende particuliere factoren te kijken. De milieulobby gaat echter voorbij aan de natuurlijke fluctuatie waar wij als mens in het geheel niets aan kunnen doen. De milieulobby is een levendige industrie waar velen een dikke boterham aan verdienen. Deze mensen en organisaties doen er alles aan om via angstscenario’s hun riante posities en financiële voorzieningen in stand te houden.”