Nieuws/Binnenland
963463728
Binnenland

Amsterdam krijgt nieuwe brandweercommandant

Brandweerkazerne aan de Marnixstraat in Amsterdam.

Brandweerkazerne aan de Marnixstraat in Amsterdam.

Amsterdam - De Amsterdamse brandweer staat vanaf 1 oktober onder leiding van de nieuwe brandweercommandant Tijs van Lieshout. Hij volgt de omstreden Leen Schaap op. Laatstgenoemde wordt door burgemeester Femke Halsema van zijn positie gehaald na een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen de brandweerlieden en de leiding.

Brandweerkazerne aan de Marnixstraat in Amsterdam.

Brandweerkazerne aan de Marnixstraat in Amsterdam.

Met het aanstellen Van Lieshout krijgt het korps weer een ‘rode’ brandweercommandant, een diep gekoesterde wens van de brandweerlieden zelf. Zij verweten Leen Schaap, die vanuit de politie gedetacheerd was, een ‘blauw’ hart te hebben. Ongeveer vierhonderd van de bijna vijfhonderd professionele spuitgasten van het Amsterdamse korps zegden dit jaar via een petitie het vertrouwen op in de korpsleiding. Dat gebeurde onder andere nadat hij via de media forse kritiek uitte op de brandweermensen. Leden van de medezeggenschapsraad noemde hij ‘medezeggenschapsmaffia’.

Van Lieshout moet er een andere wind laten waaien: hij heeft een lange staat van dienst binnen de brandweer, laat Halsema weten. Hij is momenteel Algemeen Directeur van Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. Daarnaast is hij voorzitter van de landelijke Raad van Directeuren Veiligheidsregio's. Daarvoor was onder meer Regionaal Commandant bij de brandweer Gelderland Zuid en Veiligheidsregio Limburg-Noord. Ook heeft hij verschillende rollen vervuld in veiligheidsorganisaties, zowel bij overheden als in het bedrijfsleven.

Halsema wil dat Van Lieshout het Amsterdamse korps verder gaat moderniseren. Eerder liet ze al weten dat een nieuw gezicht ‘wellicht een nieuwe impuls, een andere dynamiek geeft’. Volgen Halsema wordt hij in staat geacht „de volgende fase in het complexe moderniseringsproces van de brandweer tot een open, flexibele en diverse organisatie tot stand te brengen.”

Het conflict tussen Schaap en de brandweerlieden ligt vooral in de dubbele moraal die binnen het korps heerst. De werkvloer werd door Schaap aangepakt, omdat er sprake zou zijn van een groot integriteitsprobleem. Elk geval van discriminatie, racisme, kritiek op de korpsleiding en een lidmaatschap van de Hells Angels wordt bestraft.

De korpsleiding bleek zelf echter ook niet onberispelijk. Zo moest commandant Schaap zich in zijn eerdere loopbaan als politieagent verantwoorden voor het accepteren van concertkaartjes zonder te betalen. Ook zou hij een collega een onderhandse lening hebben verschaft. Zaken die hij niet meldde. Ondanks de integriteitskwesties rond de commandant volgden er geen consequenties voor Schaap. Ook een plaatsvervangend commandant kreeg een disciplinaire straf nadat hij werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Ook dat bracht de korpsleiding niet actief naar buiten.

Schaap liet eerder weten zijn vertrek te betreuren.