Nieuws/Binnenland
963763
Binnenland

Kinderombudsman publiceert dossiers

De Kinderombudsman heeft maandag 54 voorbeelddossiers gepubliceerd waaruit volgens hem blijkt dat Nederland handelt in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Kinderombudsman Marc Dullaert constateert dat de overheid rond het kinderpardon deels een onjuiste belangenafweging maakt of volgens te strakke criteria dossiers afwijst. Blijkens de voorbeelddossiers zijn volgens Dullaert de aanvragen van ten minste 54 kinderen ten onrechte afgewezen.

Bij de beoordeling is volgens hem onvoldoende rekening gehouden met het belang van het individuele kind.

Cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie wijzen uit dat 675 kinderen op basis van de overgangsregeling rond het kinderpardon een verblijfsvergunning hebben gekregen. De aanvragen van 600 andere kinderen werden niet gehonoreerd. Hoeveel van hen ten onrechte zijn afgewezen, kan de Kinderombudsman niet zeggen.