Nieuws/Binnenland
965507
Binnenland

'Vlaardingen al migrantenstad in jaar 1000'

Vlaardingen was rond het jaar 1000 waarschijnlijk al een immigrantenstad. Dat concluderen archeologen na onderzoek op skeletten van 26 mensen die in 2002 in Vlaardingen zijn opgegraven. Twaalf van hen komen niet uit Vlaardingen, denken de archeologen. Waar ze dan wel vandaan komen, is niet met 100 procent zekerheid te zeggen, maar de kans is groot dat het Engelsen waren.

„Voor het eerst hebben we met archeologisch onderzoek aan kunnen tonen dat er zo lang geleden al immigratie was naar Nederland. Dat is best bijzonder”, vertelde Vlaardings stadsarcheoloog Tim de Ridder maandag. Hij acht de kans niet groot dat het om een groep reizigers ging die overleden is in Vlaardingen. „Er zaten ook vrouwen en kinderen bij. Dat maakt de theorie van een vestiging in Vlaardingen toch aannemelijker.”

Door zogeheten isotopenonderzoek aan de botten kunnen onderzoekers vaststellen waar iemand tijdens zijn leven gewoond heeft. Ze kijken dan naar stoffen als zuurstof, koolstof, stikstof en strontium. Iedereen heeft die stoffen in zijn lijf, maar afhankelijk van waar iemand gewoond heeft, verschilt de verhouding ervan.

Buitenlanders

Volgens De Ridder tonen de nieuwe bevindingen maar weer eens aan dat Nederland een echt immigrantenland is. „Je hoort mensen weleens zeggen dat ze geen zin hebben in al die buitenlanders, maar ze vergeten dan dat migratie van alle tijden is en dat Nederland groot is geworden dankzij immigranten. Wij zijn allemaal van gemengde afkomst.”

De oude Vlaardingers werden in 2002 opgegraven in het 'Gat in de Markt' in de binnenstad. Ze zijn daar tussen 1000 en 1050 begraven. Het DNA is al die jaren intact gebleven.