Nieuws/Binnenland
965788
Binnenland

'Eerder inspraak versnelt wegaanleg niet'

Als omwonenden eerder worden betrokken bij de aanleg van een weg, leidt dat tot aanzienlijk meer reacties op de plannen. De weg wordt er echter niet sneller door aangelegd, zoals de bedoeling was. Dat constateert Rijkswaterstaat naar aanleiding van de gang van zaken rond de komst van de snelweg tussen de A13 en A16 in Rotterdam.

Participatie van bewoners bij de vorming van dergelijke plannen is inmiddels beleid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Plannen moeten zo sneller worden verwezenlijkt, maar daar is vooralsnog geen sprake van als het gaat om de aanleg van de rijksweg A13/A16. „De bestuurlijke dynamiek blijft hier toch bepalend voor het tempo waarin plannen worden uitgevoerd”, zegt omgevingsmanager Peter van der Ham van Rijkswaterstaat.

Hij doelt vooral op lokale en landelijke verkiezingen en als gevolg daarvan de vorming van nieuwe coalities. Dat waren vooral de obstakels waardoor het plan voor de nieuwe rijksweg bij Rotterdam voor onbepaalde tijd in de ijskast terechtkwam of werd vertraagd. Desalniettemin leidde het eerder betrekken van omwonenden wel tot waardevolle ideeën en daarmee een kwalitatief beter plan, vindt Rijkswaterstaat.