Nieuws
965959
Nieuws

Nederlander even rijk als 2006

Door de plots opnieuw fors ingezakte economische groei staat de welvaart van de Nederlander nu per saldo liefst acht jaar stil.

Met een bruto nationaal produkt van 135 miljard euro over het eerste kwartaal van 2014 heeft onze economie weliswaar dezelfde omvang als begin 2007, maar de afgelopen jaren is ook de Nederlandse bevolking langzaam met zo’n 50.000 inwoners per jaar doorgegroeid.

Wanneer gekeken wordt naar het inkomen per hoofd van de bevolking dan lag dit in het eerste kwartaal van 2014 met bijna 16,8 miljoen iets boven de 8000 euro per Nederlander. Evenveel als de 131 miljard euro die we, gecorrigeerd voor inflatie, in het eerste kwartaal van 2006 met 16,3 miljoen Nederlanders verdienden.