Nieuws/Binnenland
966167
Binnenland

Verkenners benoemd voor coalitie Amsterdam

Twee verkenners uit de Eerste Kamer van D66 en de SP gaan dit weekend gesprekken voeren met de acht fractievoorzitters van de partijen in de Amsterdamse gemeenteraad.

Namens D66 is Roger van Boxtel en namens de SP is Arjan Vliegenthart vanochtend bereid gevonden om de wensen van de fracties te inventariseren en te bekijken hoe de coalitievorming vlot te trekken is.

Eerder zijn op initiatief van SP-fractievoorzitter Laurens Ivens en met instemming van de andere fractievoorzitters twee onafhankelijke verkenners benaderd. Deze bleken beiden niet beschikbaar.

Deze besluiten vormden de uitkomst van het overleg met de acht fractievoorzitters dat gisteravond plaatsvond. Een voorstel van D66 om samen met de PvdA twee informateurs aan te wijzen had onvoldoendedraagvlak. ,,Alle partijen waren het eens dat er acht weken na de verkiezingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om de impasse te doorbreken, waarna er gekozen is voor een model met verkenners" aldus het persbericht.

Arjan Vliegenthart (1978) is Eerste Kamerlid voor de SP en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van die partij. Oud-minister Roger van Boxtel (1954) is fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer en voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis.

Jan Paternotte van D66 zag eerdere pogingen een college te vormen met de VVD en GroenLinks stranden: ,,We zijn blij dat we op zo’n korte termijn twee zware verkenners bereid hebben gevonden om het proces te begeleiden. We hopen op een snel resultaat, zodat er na het weekend begonnen kan worden met concrete gesprekken over de vorming van nieuw Amsterdams stadsbestuur.”

Na de gesprekken dit weekend met de fractievoorzitters, zullen de verkenners naar verwachting maandag verslag uitbrengen van hun bevinding.