Nieuws/Binnenland
966185
Binnenland

34 miljoen euro voor metaalsector

Er komt in totaal 34 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de metaalsector. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de metaalsector. Het geld is bestemd voor onder meer scholing, begeleiding van ontslagen werknemers en extra leerwerkplekken voor jongeren.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FNV-voorzitter Ton Heerts hebben dat donderdag tijdens een werkbezoek aan het metaalbedrijf Klift in Berkel en Rodenrijs bekend gemaakt.

Bemiddeling

Er moeten 2.600 extra leerwerkplekken voor jongeren komen; 200 personen moeten worden begeleid en opgeleid naar een baan in de metaalbewerking; voor 200 vakmensen uit failliete bedrijven in de sector moet bemiddeling komen naar werk.

600 miljoen

In totaal heeft Asscher 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sectorplannen. Eerder zijn sectorplannen voor de bouw, de transport, de uitzendbranche, de kinderopvang en de schilders goedgekeurd.

Plannen

De minister roept werkgevers en werknemers op ambitieuze plannen in te dienen die leiden tot stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk. Zij krijgen voor de helft financiële bijdrage van de overheid. De plannen kunnen ingediend worden tot eind mei.