Nieuws/Binnenland
966301
Binnenland

Ziekten signaleren en doorverwijzen

Tandarts wil medisch meer doen

Tandartsen moeten niet alleen zorgen voor een goed gebit en gezonde mond, maar zouden ook preventieve screenings kunnen uitvoeren zoals het bepalen van de bloeddruk of BMI. De rol bij het vroeg signaleren van ziekten en het doorverwijzen naar de huisarts kan worden uitgebreid.

Dat stelt voorzitter Rob Barnasconi van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde vandaag tijdens het 100-jarige bestaan van de tandartsenclub: „Door de tandarts – die als enige medisch professional al zijn patiënten minimaal een keer per jaar ziet – een bredere rol te geven bij vroegsignalering, kunnen veel gezondheidsproblemen voorkomen worden en dat levert meteen een kostenbesparing op. Een moderne tandarts zorgt niet alleen voor een goed gebit en gezonde mond, maar tevens voor een betere algemene gezondheid en een beter leven. We zijn daar voor opgeleid, niet voor niets ging de studie van vijf naar zes jaar.”

Barnasconi benadrukt niet op de stoel van de huisarts te willen gaan zitten, maar wel de tijd rijp te achten voor een grotere doorverwijsrol van de tandarts naar de huisarts. „Afgelopen weken heb ik nog twee patiënten doorgestuurd vanwege het vermoeden van suikerziekte: dan zie ik onverklaarbare ontstekingen, schimmelinfectie en een droge mond.” Dat zijn vroege signalen van diabetes.”

Kindermisbruik

De NMT-voorzitter vervolgt: „De relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid wordt steeds manifester. Maar liefst dertig verschillende ziekten of bijwerkingen van medicijnen geven een signaal in de mond. Denk aan bloedarmoede en nierziekten. Zo weten we ook dat een patiënt met forse tandvleesontsteking wel 30 procent meer kans heeft op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Daarnaast is de kans op een vroeggeboorte groter bij een zwangere vrouw met een ontsteking in de mond. Maar onze rol kan nog verder gaan: ook kindermisbruik kan zich uiten door wonden in de mond door orale bevrediging of zelfs door afgebroken tanden. We hebben hiervoor een speciale meldcode ontwikkeld.”

Gezamenlijk hebben de Nederlandse tandartsen per jaar 35 miljoen contactmomenten met patiënten. „Dat geeft de tandarts een buitengewoon belangrijke verantwoordelijkheid”, vindt Barnasconi: „Ook als het gaat over bijvoorbeeld obesitas, over kindermishandeling of over een ongezonde levensstijl. Daarnaast blijft ons primaire adagium: zorg voor een gezonde mond. Poets twee keer per dag twee minuten, stook, raag en flos en ga twee keer per jaar naar de tandarts. Al met al is de staat van het Nederlandse gebit enorm verbeterd de afgelopen honderd jaar. We behoren tot de top vijf in de wereld als het gaat om gezonde monden. En dat moeten we vooral zo houden.”