Nieuws/Binnenland
966677
Binnenland

Teeven neemt maatregelen tegen Eritrese vluchtelingen

Het kabinet gaat maatregelen nemen tegen de massale toestroom van Eritrese vluchtelingen. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) komt met verscherpt toezicht. Dit kan betekenen dat er controles aan de grens komen, wat waarschijnlijk in strijd is met Europese regels. Dit melden bronnen aan De Telegraaf.

Eritreeërs moeten door het verscherpt toezicht ontmoedigd worden om naar ons land af te reizen en asiel aan te vragen. Nederland houdt al vaker grenscontroles door mobiele teams van de Marechaussee. Dit toezicht kan worden uitgebreid. Nederland riskeert een Europese boete omdat de grensmaatregel haaks staat op het Europese Schengenverdrag dat vrij verkeer garandeert, maar Teeven zou die voor lief willen nemen.

Kamerleden van CDA,  PVV en VVD spoorden Teeven eerder vandaag al aan om grenscontroles in te voeren om de toestroom te stoppen.

Mensensmokkelaars hebben de afgelopen weken op grote schaal Eritreeërs naar ons land gestuurd, veelal per trein. In april meldden meer mensen uit het Afrikaanse land zich hier aan dan in heel 2013.

Nagellak

De stroom Afrikaanse vluchtelingen gaat volgens Haagse bronnen gepaard met een uitgekiende strategie. Zo waren de nagels van vluchtelingen in een bepaalde kleur gelakt, vermoedelijk opdat de smokkelaars konden aflezen welke Eritreeërs naar welk Europees land moesten worden gestuurd.

De vluchtelingen hadden allemaal een ongeveer gelijk geldbedrag bij zich en hielden hetzelfde vluchtverhaal. De eerste gearriveerden deden nog wel een boekje open tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Inmiddels doen de meesten er het zwijgen toe. Het vertellen van hetzelfde vluchtverhaal als hun honderden voorgangers komt de geloofwaardigheid niet ten goede en verkleint de kans op een verblijfsvergunning.

De Eritreeërs zijn Europa waarschijnlijk via Italië binnengekomen, maar zijn daar niet geregistreerd. Wie vervolgens in Nederland aanklopt voor asiel is daarmee hier als eerste geregistreerd. En dus is ons land verplicht om de opvang van de vluchtelingen voor zijn rekening nemen.

Opvanglocaties

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet daarom als de wiedeweerga opvanglocaties uit de grond stampen om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Deze week nog stelde de gemeente Cranendonck een leegstaande legerkazerne ter beschikking die onderdak biedt aan 1200 mensen. Het COA heeft ook zijn oog laten vallen op een verlaten gevangenis in Overloon (800 plaatsen) en op Zutphen (855 plaatsen). Dit jaar zijn al reeds drie nieuwe locaties gereserveerd in Soest, Veenhuizen en Overberg.

Teeven probeert naar verluidt dezer dagen met zijn Italiaanse collega's tot een oplossing te komen. Maar Rome blijkt nul op het rekest te geven. Nadat de zoveelste overbeladen boot met vluchtelingen voor het Italiaanse eilandje Lampedusa kapseisde en tenminste vijftien asielzoekers het leven lieten, vindt Italië het welletjes. Europa moet maar meer doen aan de opvang en anders worden de vluchtelingen in Italië niet meer geregistreerd. Daarmee staan de deuren van het continent wagenwijd open voor iedere vreemdeling die er zijn geluk wil komen beproeven.