966972
Binnenland

Overeenstemming leenstelsel studenten dichtbij

De kans dat studenten straks bij de overheid hun studiefinanciering moeten lenen, wordt steeds groter. De coalitie en oppositiepartijen D66 en GroenLinks kunnen bijna knopen doorhakken over het leenstelsel, zeggen betrokkenen. De groenen moeten binnenboord worden gehaald door gratis openbaar vervoer deels te behouden.

De onderwijsspecialisten van de vier fracties praten er morgen over, in wat door betrokkenen een cruciaal overleg wordt genoemd. „Als alles dan goed gaat, hoop ik dat de fractievoorzitters het volgende week politiek kunnen afkaarten”, zegt een van hen. Er klinken meer hoopvolle geluiden aan het Binnenhof. „Het is voor 90 procent rond”, zegt een andere ingewijde. Een derde wijst erop dat een eventuele deal nog wel een paar weken op zich kan laten wachten.

Want met de aankomende Europese verkiezingen in zicht zouden partijen als D66 en GL, met een traditioneel grote studentenachterban, geen potentiële kiezers van zich willen vervreemden. GL-Kamerlid Klaver weerspreekt deze bewering overigens. „Ik kan mijn politieke daden zowel voor als na de verkiezingen verdedigen.”

Kern van de deal zou daarnaast worden dat afgestudeerden langer mogen doen over het terugbetalen van de schuld, minstens dertig jaar. Daarnaast wordt de aanvullende beurs verhoogd voor studenten die arme ouders hebben.

Het overleg over de nieuwe vorm van studiefinanciering loopt al een half jaar, nadat een eerste voorstel van minister Bussemaker (Onderwijs) vlak voor de jaarwisseling door de Tweede Kamer werd weggehoond. Via een nieuwe poging, door minder te bezuinigen op de ov-studentenkaart, hoopt de coalitie GL binnenboord te krijgen. Die partij is met D66 cruciaal voor steun in de Eerste Kamer. In het regeerakkoord is afgesproken dat studenten enkel nog een kortingskaart krijgen.

Te gortig

Wordt de kaart in zijn huidige vorm voortgezet, waarbij studenten of op weekdagen of in het weekeinde gratis kunnen reizen, dan lopen de kosten op van 750 miljoen euro nu tot een miljard euro per jaar. Dat is de VVD en de PvdA te gortig. Zij steken dit geld liever in beter onderwijs. Bovendien bleek anderhalf jaar geleden dat een derde van de tripjes van studenten niets met onderwijs te maken heeft.

Hoge vervoerskosten kunnen alleen wel een belemmering vormen voor studenten die ver van de universiteit wonen, maar geen geld hebben om op kamers te gaan. Dat geldt zeker als ze straks alles moeten gaan lenen.

Voor de vervoerskaart liggen diverse alternatieven op tafel die maken dat studenten toch gratis kunnen blijven reizen. Te denken valt aan een trajectkaart tussen huis en school of stage. „Studenten zullen blij verrast zijn door de uitkomst”, vermoedt een van de onderhandelaars.