Nieuws/Binnenland
967412
Binnenland

Uitgeprocedeerden vaker en sneller terug

Uitgeprocedeerde asielzoekers gaan vaker en eerder terug naar het land van herkomst. Keerde in 2005 slechts 11 procent van de uitgeprocedeerde asielzoekers pas zeven jaar na afwijzing terug, in 2011 was dit al ruim 23 procent na een jaar na afwjzing.

Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), dat staatssecretaris Fred Teeven inmiddels met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

Teeven zegt te hebben gemerkt dat het draagvlak voor terugkeer de afgelopen jaren is toegenomen, ook bij een organisatie als Vluchtelingenwerk Nederland. Het asielbeleid werd al enkele jaren geleden gewijzigd. Er moest niet meer zo eindeloos worden geprocedeerd, maar de Nederlandse overheid verruimde ook de mogelijkheden voor ondersteuning bij terugkeer en herintegratie.

Sinds eind 2011 is een combinatie van ondersteuning in natura en financiële ondersteuning te krijgen.