Nieuws/Binnenland
971676
Binnenland

Veel minder leven in Noordzee door sleepnetten

DEN HAAG - Het aantal dieren in de Noordzee is de afgelopen 25 jaar flink achteruitgegaan. Dat komt vooral door de teruggang van het zeebodemleven, zoals schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels, dat te lijden had van de boomkorvisserij. Het aantal zeevissen en zeevogels veranderde in deze periode niet of nauwelijks

De ongeveer 140 soorten dieren die in de Noordzee voorkomen zijn gemiddeld met meer dan 30 procent afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds over biodiversiteit (periode 1990-2015), waarvoor het CBS berekeningen heeft gedaan.

De afname komt voor een belangrijk deel op het conto van de boomkorvisserij. Deze methode, waarbij sleepnetten met kettingen over de zeebodem worden getrokken, is weliswaar op zijn retour, maar er is er nog geen herstel. Een andere belangrijke oorzaak is de klimaatverandering, waardoor opgroeiende vissen op jongere leeftijd wegtrekken.

Ander beeld

In de Oosterschelde en Westerschelde is het beeld anders. Daar boekte het dierenleven over de hele linie een lichte vooruitgang. In de Waddenzee, waar de mechanische kokkelvisserij is gestopt, en aan de kust is geen sprake van achteruitgang.

De toename van de bruinvis in het Nederlandse deel van de Noordzee komt vooral doordat ecosystemen elders veranderen.