Nieuws/Binnenland
972824
Binnenland

Verwachte kosten EK voetbal te positief ingeschat

Als Nederland vier voetbalwedstrijden organiseert tijdens het Europees kampioenschap van 2020 gaat dat flink meer kosten dan de gesuggereerde 16 tot 19 miljoen euro. Daarnaast is een groot deel van de verwachte opbrengsten niet te onderbouwen, blijkt uit documenten die eerder deze week naar de gemeenteraad van Amsterdam zijn gestuurd.

Uit de documenten, die RTL Nieuws heeft ingezien, blijkt dat het bij de kostenramingen alleen om de 'projectkosten' gaat. De kosten voor openbare orde en veiligheid, zoals bijvoorbeeld de politie-inzet, zijn buiten beschouwing gelaten. Die worden geraamd op 10 miljoen.

De baten worden geschat op tussen de 55 en 75 miljoen euro, maar ongeveer de helft daarvan bestaat uit 'indirecte baten' die door onderzoekers van PricewaterhouseCoopers 'niet of moeilijk te kwantificeren' zijn.