Nieuws/Binnenland
973546
Binnenland

Windenergie duurder dan nodig

Windenergie is onnodig duur. De bouw van windparken kost veel geld, doordat de pachtprijzen voor grond onevenredig hoog zijn. Grondprijzen voor windparken zijn daardoor soms wel tien keer zo hoog als die voor kolencentrales.

Dat meldt de NOS op basis van onderzoek naar de tarieven van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), de dienst die Rijksgrond beheert.

Exploitanten van windturbines betalen particuliere grondeigenaren voor iedere windmolen jaarlijks tussen de 35.000 en de 50.000 euro pacht. De totale pachtsommen kunnen oplopen tot 1 miljoen euro per windmolen. De prijzen zijn afgeleid van de pacht die het Rijk rekent voor grond voor windmolens.

De RVOB stelt in een rapport uit 2013 dat het marktconforme prijzen moet rekenen en met particuliere grondeigenaren moet concurreren.