Nieuws/Binnenland
975077
Binnenland

’Ik wil’Ik wil niet gedwongen in de handen van een slechte arts terecht komen’

Uitslag Stelling: Vrije toegang tot zorg

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag noemt het een fundamenteel recht van de patiënt om zelf te kunnen beslissen naar welke arts, fysiotherapeut of medisch specialist hij gaat. „Het is te zot voor woorden dat een zorgverzekeraar zoiets kan bepalen. Als dat gebeurt, zeg ik acuut mijn verzekering op”, belooft een van u.

Dat is de reactie op het mogelijk voornemen van politiek Den Haag om de Zorgverzekeringswet dusdanig aan te passen dat patiënten niet meer zelf kunnen bepalen naar welke arts ze gaan. Door de wetswijziging zouden ze alleen een beroep kunnen doen op hulpverleners die onder contract staan bij zorgverzekeraars. U bent het daar absoluut niet mee eens. „Het ziekenhuis in mijn stad is werkelijk het beroerdste dat bestaat. Dat blijkt ook uit objectieve onderzoeken. Dus ja, ik wil wel zelf mijn hulpverleners kunnen blijven kiezen”, zo luidt een reactie.

Complicaties

U vindt dat zorgverzekeraars nu al een veel te grote vinger in de pap hebben. Iemand die zelf in de zorg werkt, zegt hierover: „Verzekeraars hebben veel macht. Door maatregelen van de verzekeraars en door ondoorzichtige maatregelen zijn de kosten in de zorg enorm gestegen. De kwaliteit van de zorg is afgenomen en de wachtlijsten zijn gegroeid. Het gevolg? Meer complicaties bij patiënten en wederom een stijging van de zorgkosten.”

Slechts een enkeling heeft begrip voor de zorgverzekeraars: „Verzekeraars hebben de taak om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Vanuit die rol moeten ze soms beslissingen nemen die niet populair zijn, maar wel het beste zijn voor het land.” „Om de premie betaalbaar te houden moeten zorgverzekeraars goede afspraken maken met zorgverleners, dus moeten zorgverzekeraars meer invloed uit kunnen oefenen”, zegt een andere deelnemer.

Volgens deskundigen kan de zorgpremie met 100 euro omlaag als zorgverzekeraars bepalen bij welke hulpverleners patiënten mogen aankloppen. In de eerste plaats gelooft 87 procent van de deelnemers daar niets van. Bovendien vindt u een verlaging van de premie absoluut geen reden om de vrije artsenkeuze in te perken.

Oplossing

Een restitutiepolis zou een oplossing kunnen bieden. Weliswaar moet de behandeling eerst door de patiënt worden voorgeschoten, maar het staat de betrokkenen dan wel vrij zelf te bepalen door wie hij wordt behandeld. Eén op de drie deelnemers zegt op een dergelijke polis over te zullen stappen als de wetswijziging doorgezet wordt.

Verschillende respondenten wijzen erop dat er op deze manier een tweedeling in de zorg zal ontstaan, namelijk van rijke mensen die financieel in staat zijn om de behandeling voor te schieten en het merendeel van de Nederlanders die zich dat niet kan veroorloven. „Een restitutiepolis lost niets op. Ik kan het niet voorschieten. Ik kan niet eens naar de huisarts met mijn klachten want dan word ik hoogstwaarschijnlijk doorverwezen naar een specialist. Zelfs dat kan ik me niet veroorloven want de eigen bijdrage van 360 euro kan ik niet ophoesten”, zo klaagt een van u.

Tot slot nog een advies aan de zorgverzekeraars en de leden van de Tweede Kamer die zich moeten buigen over de wijziging van de Zorgverzekeringswet: „Voordat de rechten van de patiënt worden beperkt, moet eerst eens naar de inefficiëntie en bureaucratie worden gekeken. Daar valt heel veel te verbeteren en te besparen.”