Nieuws/Binnenland
975769
Binnenland

Vrees voor aanzuigende werking

Nederland zeer gul met asiel

Nederland geeft opnieuw veel meer asielzoekers een verblijfsvergunning dan de rest van Europa doet. Dat aantal is bovendien, vanwege allerlei regels van datzelfde Europa, niet omlaag te brengen, bezweren de verantwoordelijken.

Dat bleek gisteren bij de presentatie van het jaarverslag van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Nederland liep in 2012 al uit de pas. Toen kreeg 40 procent van de asielzoekers hier een verblijfsvergunning, terwijl dat in de rest van de EU maar 27 procent was. In 2013 heeft Nederland maar liefst 58 procent van de asielaanvragen ingewilligd. Volgens IND-directeur Van Lint zijn de Europese cijfers over 2013 nog niet precies bekend, maar volgens hem is daar slechts een lichte stijging te zien. Nederland loopt kortom nog meer uit de pas.

Machteloos

Volgens Van Lint kan zijn organisatie niets aan de grotere instroom doen. „Wij houden ons slechts aan de regels.” Degene die over de regels gaat, staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), zegt er ook niets aan te kunnen doen. Hij kan door Europese regels slechts meer mensen uit een bepaald land toestaan omdat daar bijvoorbeeld homorechten niet worden geaccepteerd, minder asielzoekers toestaan kan niet.

In 2013 kwamen er 4000 meer asielaanvragen binnen dan in het jaar ervoor toen ruim 13.000 mensen aanklopten. Die toename komt vooral door het conflict in Syrië, zegt de IND, wijzend op de 2670 Syriërs die hier aanklopten.

De PVV gelooft niets van het verhaal dat Nederland niks kan doen aan het grotere aantal asielaanvragen en het hogere inwilligingspercentage. „Mensen horen heus wel hoe het er hier aan toe gaat. Dat heeft een aanzuigende werking. Ze weten dat ze hier moeten zijn omdat wij de verblijfsvergunningen toch zomaar weggeven”, zegt PVV-Kamerlid Fritsma.

De IND maakte gisteren ook bekend dat 675 kinderen en hun familieleden een verblijfsvergunning hebben gekregen op basis van het kinderpardon. PvdA-leider Samsom, die dit pardon bepleitte, sprak eerder altijd de hoop uit dat het er 800 zouden worden. PvdA’er Sander Terphuis vindt het behaalde aantal daarom ’triest laag’.