Nieuws/Binnenland
975787
Binnenland

Asscher: subsidie voor laagbetaalde arbeid

In zijn streven naar ’volledige werkgelegenheid’ overweegt minister Asscher (Sociale Zaken) laagbetaalde arbeid weer te gaan subsidiëren. Dat zei de PvdA-bewindsman in een toespraak in Amsterdam over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Daarin zullen vooral banen voor de middenklasse onder druk staan, zo stelde Asscher vast.

Des te opvallender was het dat de vice-premier opperde de specifieke afdrachtkorting (SPAK) weer van stal te halen als onderdeel van de aanstaande herziening van het belastingstelsel. De regeling doet vooral wat voor de laagstbetaalden. De afdrachtkorting uit de tijd van Paars gaf werkgevers korting op loonbelasting voor werknemers die niet meer verdienden dan 115 procent van het minimumloon. De regeling werd afgeschaft omdat hij te duur was.

Op veel bijval kan het plan niet rekenen. „De SPAK wás succesvol, maar zal nu veel minder uithalen dan toen”, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. „Bovendien doet het niks voor de middengroepen. Ook zou dit een soortgelijke maatregel vanuit de participatiewet in de weg zitten.”

„Ik ben niet enthousiast”, reageert CDA-Kamerlid Heerma. Dit kost meer belastinggeld dan het banen creëert.” SP-Kamerlid Ulenbelt verwacht er evenmin heil van. „Werkloosheid zit niet alleen bij de lage-lonenbanen.” En het kost natuurlijk wel geld, merkt Kamerlid Van Weyenberg van D66 op. Toch erkent hij dat loonkosten een probleem zijn.

Dat is precies het punt, zegt Asscher: „Als je als MKB-bedrijf een klusjesman inhuurt, betaal je meer dan dat die aan productiviteit oplevert. Daar moeten we iets aan doen. Het is interessant te kijken naar de SPAK. Interessant, maar ook duur”, zo erkende hij.

Behalve voor het goedkoper maken van laagbetaalde arbeid pleitte Asscher ’investeren in menselijk kapitaal’. Ook kondigde hij nog eens zijn strijd tegen malafide uitzendbureaus en werkgevers die door schijnconstructies minder loon betalen, „de parasieten van de arbeidsmarkt die wegwerparbeid faciliteren”.

„Dit kennen we nu wel”, zegt Wilthagen. „Ik vraag me echt af waarom het kabinet pas in de extra speeltijd actief wordt om iets aan die arbeidsmarkt te doen. Daardoor hebben we nu een veel hogere werkloosheid dan we zouden moeten hebben.”