Nieuws/Buitenland
975906
Buitenland

Laatste vergaderweek Europees Parlement

De laatste vergaderweek van het Europees Parlement in deze samenstelling is maandag om 17.00 uur in Straatsburg begonnen. Na deze vergadersessie gaan de EUB--parlementariërs op verkiezingscampagne en zijn er geen vergaderingen meer. Tussen 22 en 25 mei kiest Europa een nieuw Europees Parlement (EP).

Een rustige laatste vergaderweek is het allerminst voor de Europarlementariërs. Op de agenda staan nog een flink aantal wetteksten waar de parlementariërs over moeten stemmen; twee keer zo veel als bij een normale sessie. Er zijn dan ook extra stemrondes gepland.

Het EP wordt niet aan het einde van deze week ontbonden, maar pas als de de nieuwe EUB--parlementariërs op 1 juli aantreden.

Verschillende prominente Europarlementariërs zullen niet terugkeren in het nieuwe EP, omdat ze zich niet verkiesbaar hebben gesteld of omdat ze met pensioen gaan. Zo vertrekt de langstzittende Nederlandse Europarlementariër Ria Oomen-B-Ruijten (CDA), evenals de Duitse linkse activist van Franse komaf Daniel Cohn-B-Bendit (Groenen).