Nieuws/Binnenland
975919
Binnenland

Onafhankelijkheid volgens de Vereniging Eigen Huis

Sinds jaar en dag werpt de Vereniging Eigen Huis (VEH) zich op als dé belangenbehartiger voor iedereen die een eigen woning heeft, of die een eigen woning wil gaan kopen. Ook wanneer het gaat om het herfinancieren van restschuld, heeft de VEH een heldere mening; ‘als mensen de financiering van hun restschuld volgens de hypotheekregels kunnen betalen, dan zouden ze die financiering van hun bank ook gewoon moeten krijgen’.

In hun jaarverslag maken ze melding dat restschulden bij verhuizing niet of nauwelijks mee te financieren zijn in een nieuwe hypotheek. Uit zorg over deze ontwikkeling hebben ze bij banken (en politiek) aangedrongen op een oplossing.

 

Naast de rol van belangenbehartiger biedt de VEH ook een eigen hypotheekservice aan. En hoewel men aangeeft voor meer partijen te kunnen bemiddelen, biedt de VEH ook een eigen productlijn aan. En wat blijkt? Binnen hun eigen productlijn is het onmogelijk om verkoopverlies mee te financieren! Hoe verhoudt zich dit met hun eigen standpunten?

 

De prijs van de dubbele pet

Het lijkt erop dat de Vereniging met een dubbele pet in de wedstrijd zit. Wat prevaleert; de winst of de belangenbehartiging? Met een winst van ruim 8 ton kunnen we in ieder geval stellen dat hun hypotheekservice winstgevend is.

Als we overigens kijken naar de berichtgeving rondom de kosten van hun dienstverlening, schiet de belangenbehartiger te kort. Sinds een jaar moet iedere financiële dienstverlener zijn kosten volgens een wettelijk verplicht model weergeven, dienstverleningsdocument of DVD genaamd. Dit document moet vervolgens beschikbaar worden gesteld via bijvoorbeeld de website. Volgens het DVD rekent de VEH (gemiddeld) 2.275 euro voor het advies, inclusief de bemiddeling.

 

Op de website vermelden ze echter dat ze het wettelijk verplichte document op dit moment ontoereikend vinden, waarna ze een specificatie geven van hun werkelijke kosten in verschillende situaties.

De invulling van het woord ontoereikend krijgt wel een heel aparte wending als ik vervolgens lees dat geen enkele dienst voor de opgegeven prijs van 2.275 euro te verkrijgen is. Voor het afsluiten van een hypotheek reken ze 2.900 euro. Een starter krijgt een korting van 200 euro en betaalt 2.700 euro. Eventueel kan de starter nog kiezen voor een stuk zelfwerkzaamheid, maar dan nog bedragen de kosten minimaal 2.475 euro! Altijd nog meer dan de beloofde 2.275 euro!

 

Als we in de toelichting kijken, zien we dat er gemiddeld 8 uur besteed wordt aan het advies (bij starters is dit overigens 7 uur, wat het prijsverschil verklaart). Voor het aanvragen van een offerte rekenen ze 4 uur. De afwikkeling van het dossier tot aan de notaris wordt uitbesteed aan de binnendienst, die hiermee gemiddeld 8 uur bezig is. De gemiddelde tijdsbesteding komt hiermee op 20 uur en voor een starter op 19 uur. Omgerekend betaalt u dus een vergoeding van zo’n 145 euro per uur.

Voor dat geld mag u op zijn minst verwachten dat de communicatie ook klopt!