Nieuws/Binnenland
975925
Binnenland

Pensioen wordt gehalveerd

Van je pensioen blijft bij de huidige lage rekenrente straks de helft over van wat je dacht. Dat geldt voor bijna alle pensioenen die niet collectief zijn afgesloten bij een bedrijfstak pensioenfonds. Het risico op een half pensioen staat iedereen te wachten die deelneemt aan een Beschikbare Premieregeling bij een Premie Pensioen Instelling bijvoorbeeld.  ZZP-ers zijn straks de klos als ze zich niet van de grote gevaren bewust zijn.

Bedrijven die niet verplicht deelnemen aan één van de grote collectieve Bedrijfstak Pensioen Fondsen, zoals bijvoorbeeld het ABP, Zorg & Welzijn, Metaal Nijverheid, Bouwnijverheid en Detailhandel, nemen in hoog tempo afscheid van het garantiepensioen en schakelen over op het beschikbare premiesysteem.

Bij dat systeem spreekt de werkgever niet langer met je af wat je pensioen straks in euro’s wordt, maar alleen nog de hoogte van de premie die hij voor je gaat betalen. Wat die premie aan pensioenkapitaal oplevert, is volkomen onzeker en is niet langer de verantwoording van de werkgever. De hoogte van dat pensioenkapitaal  hangt af van de beleggingsresultaten, die de pensioenfondsbeheerder realiseert.

Pensioen een schijntje

Welk maandbedrag het pensioenfonds vervolgens van dat pensioenkapitaal levenslang aan je kan uitkeren, is al nét zo onzeker. Wat je te besteden krijgt, is dan uiteindelijk weer volledig afhankelijk van de rekenrentestand op je pensioendatum. Is die, nét als de laatste jaren, historisch laag (soms minder dan 1 procent!), dan blijft er maar een schijntje over, en worden te hoge verwachtingen genadeloos afgestraft.

Hetzelfde drama wacht lijfrentekapitalen die de komende tijd vrijvallen uit verzekeringspolissen. Die moeten (Nieuw Regime) worden omgezet in langer lopende direct ingaande lijfrenten. Waar bij het afsluiten nog rekenrenten van 5 tot 6 procent zijn voorgespiegeld, blijft daar vandaag de dag in het gunstigste geval nog 1,5 procent van over (Check voor de hoogste uitkering de website 123lijfrente.nl).

Wie dacht de klap van de waardevermindering door gehalveerde beurskoersen nét te boven te zijn gekomen, wacht dan een nieuwe verrassing. Tussen de regels door kun je lezen dat deflatie in de eurozone dreigt. Dan krijg je negatieve rente over je spaargeld. Economisch herstel is nog broos en de bouwsector en de auto- en kledingindustrie lijken alleen nog maar verder in het moeras weg te zinken.

Alarm geslagen

Sinds 2008 hamer ik al op de bedreigingen voor het garantiepensioen. Wie het fijne wil weten leest ook mijn columns van 2 juli 2012 en van 4 april 2013 er nog eens op na. Nu de geesten weer stiekumpjes rijp gemaakt worden voor het afscheid van het garantiepensioen, moet er goed worden nagedacht over de gevolgen die dat voor de zekerheden heeft.

Zo moeten we misschien áf van het systeem dat de rekenrente op de pensioendatum tot het einde van je leven wordt vastgezet. Het is om gék van te worden als die rente op je pensioendatum 1 procent was, en een jaar later om welke reden dan ook naar 5 procent blijkt te zijn  gestegen.  Dat voordeel gaat dan aan je neus voorbij, richting verzekeraar.  

Omgekeerd moet je dan ook inleveren bij daling van de rente. Alleen al om die reden zou je moeten overwegen om die onzekere factor te elimineren met een soort derivaat, dat die schommelingen opvangt op een van te voren overeen te komen rentestand, tegen een bijbehorende premie. Daar zit dan een mooie mogelijkheid voor de door sommigen zo dringend gewenste individuele keuze.

Terug naar af

Je bent dan nog maar een kleine stap verwijderd van een nieuwe vorm van garantiepensioen, die ook tegen een premie het rendement fixeert op een percentage naar keuze. Het huidige casinopensioen legt nu en straks de risico’s alleen maar bij de pensioendeelnemers neer. Net als bij roulette wint de bank dan altijd.  Dat is niet fair tegenover werknemers zonder enige pensioenkennis.