Nieuws/Binnenland
975958
Binnenland

Minder zelfmanagement, meer zorggebruik

Diabetespatiënten die moeite hebben met 'zelfmanagement', het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid, gebruiken tussen de 1500 en 2000 euro per jaar meer aan zorg. Tevens hebben zij meer klachten van hun diabetes en ze zijn minder tevreden over de zorg.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Een kwart van alle Nederlanders heeft één of meer chronische ziekten en nu we steeds ouder worden zal dit aantal de komende jaren verder toenemen. Om ervoor te zorgen dat voor iedereen kwalitatief goede zorg betaalbaar blijft, wil de overheid patiënten een steeds grotere rol geven in de zorg voor hun eigen gezondheid. Voor chronisch zieken speelt dit nog veel sterker. Van hen worden ‘zelfmanagement’ en ‘eigen regie’ verwacht, wat wil zeggen dat zij zelf hun gezondheid en klachten in de gaten houden, actief deelnemen aan de besluitvorming over de behandeling en zelf hun zorg coördineren. Niet alle chronisch zieken kunnen dat even goed. Sommigen missen hiervoor de kennis, het zelfvertrouwen of de vaardigheden. Zij hebben dus extra ondersteuning nodig.

Vertrouwen

Sinds 2012 worden de 'zelfmanagementvaardigheden' bij patiënten gemeten met de zogenoemde Patient Activation Measure (PAM). Deze vragenlijst meet hoe patiënten hun kennis en vaardigheden inschatten om met hun ziekte te kunnen omgaan en hun vertrouwen daarin. Om meer inzicht te krijgen in het zorggebruik van groepen verzekerden koppelde het NIVEL de PAM-score van mensen met diabetes aan gegevens van Achmea over hun zorggebruik, de zorgkosten, de door hen ervaren kwaliteit van zorg en de klachten die met de diabetes samenhangen.

Het onderzoek bevestigt de verwachting dat mensen die laag scoren op het vermogen tot zelfmanagement meer gebruik maken van professionele zorg. De PAM-score laat zien dat vooral ouderen, laagopgeleiden en mensen met een slechtere gezondheid minder goed in staat zijn tot zelfmanagement.