Nieuws
975973
Nieuws

Meer kans op fietspech in België

Een fietser heeft drie keer meer kans op pech in België dan in Nederland. Dat blijkt uit de statistieken van VAB, dat een jaar geleden begon met pechverhelping voor de fiets, en het Nederlandse FietsNED.

Van de leden die gebruik maken van de VAB-Fietsbijstand deed 14 procent het afgelopen jaar beroep op die dienst. In Nederland gaat het om 5 procent. Uit een onderzoek bij 200 VAB-leden blijkt dat vooral slechte fietspaden de oorzaak zijn van lekke banden; de meest voorkomende technische fietspech.

Top drie

In beide landen loopt de top drie van fietspech gelijk: lekke banden komen het vaakst voor (75 procent van de gevallen in België, 80 procent in Nederland). Op twee staan problemen met de aandrijving van elektrische fietsen, op drie problemen met ketting of versnellingen.

E-bike

Uit de cijfers blijkt ook dat de elektrische fiets al veel sterker is ingeburgerd in Nederland. Daar ligt het aantal technische pechgevallen, met 10 procent, iets hoger dan in België (6%). VAB schat het aantal elektrische fietsen in Nederland op 1 miljoen, in België zouden er 100.000 rondrijden.

Fietspaden

Voor 75 procent van de lekke banden van de door VAB ondervraagde fietsers is de slechte staat van de fietspaden de grote boosdoener. Bovendien is dat vooral het geval als er al een fietspad is. VAB pleit ervoor dat de Belgische overheid meer aandacht heeft voor het onderhoud van de fietspaden.