Nieuws/Binnenland
975974
Binnenland

Iets minder kinderontvoeringen door ouders

In 2013 is het aantal kinderen dat werd ontvoerd door ouders of familieleden licht gedaald. In 2012 ging het om 286 kinderen, vorig jaar om 271. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) maandag in zijn jaarverslag.

Bij de 271 ontvoeringen waren 174 ouders of familieleden betrokken. In een aantal gevallen gaat het om meerdere kinderen per zaak. In alle zaken hadden ouders samen het gezag over de kinderen. 108 ouders namen het kind mee vanuit Nederland naar het buitenland. In de overige 66 zaken werden de kinderen naar Nederland meegenomen of speelde Nederland geen directe rol maar hadden de ouders wel de Nederlandse nationaliteit. Een constant beeld van de afgelopen jaren is dat de meeste ontvoerde kinderen door hun moeder worden meegenomen van en naar zogeheten verdragslanden, zoals Turkije, België en Duitsland.

Het centrum heeft het de afgelopen 3 jaar veel drukker gekregen, zegt Els Prins. Het aantal e-mails en telefoontjes steeg van 1299 in 2011 naar 5734 in 2013. Deze contacten zijn van velerlei aard en variëren van daadwerkelijke ontvoeringsmeldingen tot het vragen van informatie over het voorkomen van kinderontvoering. Het centrum IKO werd opgericht in 2006.

Het centrum constateert dat voor het eerst sinds de oprichting meer vaders melden dat ze bang zijn dat hun kinderen worden meegenomen dan hun moeder.