Nieuws
976004
Nieuws

'Jongeren moeten lager geschoold werk accepteren'

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat jongeren gedwongen moeten worden om een baan onder hun niveau te accepteren. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde enquête van onderzoeksbureau GfK, onder 2200 mensen.

Iets meer dan vijftig procent van de respondenten is van mening dat jongeren wettelijk verplicht moeten worden een functie onder hun opleidingsniveau te accepteren. Nog eens dertig procent is het ermee eens dat jongeren een lager geschoolde baan moeten aangrijpen, maar zien geen oplossing in een wettelijke verplichting.

Het gros van de ondervraagden vindt dat jongeren te veel dralen bij het zoeken van een baan. Vier op de vijf Nederlanders zeggen dat jongeren zelf actiever op zoek moeten gaan naar werk. Het niet hebben van een baan is namelijk een van de oorzaken van criminaliteit, zo vindt de helft van de respondenten.

De hoge jeugdwerkloosheid is volgens ruim de helft van de respondenten ook te wijten aan een krapte op de arbeidsmarkt en slechte aansluiting van het onderwijs. Ze vinden dat jongeren daarom zich ertoe moeten zetten om zich bij- of om te scholen als ze langer dan een jaar werkloos thuis zitten.