976042
Binnenland

PvdA blij met kinderpardon voor 675 kinderen

De PvdA is „verheugd” dat door het kinderpardon 675 kinderen en hun families in Nederland kunnen blijven. PvdA-Kamerlid Marit Maij laat dat weten in een reactie.

Volgens haar is de door staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) uitgevoerde regeling veel ruimer dan het voorstel voor een kinderpardon dat de PvdA en de ChristenUnie in 2011 in de Tweede Kamer indienden.

Maij: „Helaas blijven er altijd kinderen die niet voldoen aan de criteria. Dat is voor de betrokkenen heel pijnlijk, en daarom heeft de PvdA steeds aangedrongen op een ruimhartige beoordeling van grensgevallen. In het geval van schrijnende gevallen die niet voldoen aan de criteria heeft de staatssecretaris de bevoegdheid uitzonderingen te maken. Alleen hij kan die afweging maken.”

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman wil Teeven dinsdag naar het vragenuur in de Kamer roepen. Voortman: „De voorwaarden voor het kinderpardon zijn nu te star. Daardoor moeten kinderen die hier geworteld zijn alsnog weg. Dat is niet humaan. Deze cijfers geven mij er geen vertrouwen in dat het kinderpardon ruimhartig en rechtvaardig wordt toegepast. Ik wil daarom opheldering van staatssecretaris Teeven.”

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is blij dat vele honderden kinderen een akelige tijd bespaard is gebleven, maar is kritisch over het in haar ogen forse aantal afwijzingen. Wat de SP betreft moet ruimhartig met randgevallen omgesprongen worden. „Het uitgangspunt van de Kamer was dat in Nederland gewortelde kinderen hier kunnen blijven en dat ze niet verder beschadigd raken.” Ze noemt het krom dat de redenen voor afwijzing strenger zijn dan die van het pardon uit 2007.

De PVV was tegen het kinderpardon. Volgens PVV-Kamerlid Sietse Fritsma worden de problemen alleen maar groter, omdat vreemdelingen die de vertrekplicht negeren, zien dat dit wordt beloond met een verblijfsvergunning. „Je ziet nu al dat de terugkeer van andere gezinnen stagneert”, aldus Fritsma.