Nieuws/Binnenland
976122
Binnenland

Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen

Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later maandag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag.

De dienst heeft de regeling „zo goed als afgerond” en er blijken 1710 van de 3280 ingediende aanvragen te zijn afgewezen. Nog eens 120 aanvragen zijn uiteindelijk ingetrokken. In totaal mogen nu 675 kinderen blijven en hebben nog eens 775 gezinsleden van de kinderen een verblijfsvergunning gekregen. Het gaat om de stand van zaken tot 1 april.

Het kinderpardon kwam op aandringen van de PvdA in het regeerakkoord. De VVD ging met tegenzin akkoord. De regeling geldt voor kinderen die vóór hun 18e ruim vijf jaar in Nederland verbleven. Ze mogen niet langer dan drie maanden buiten het toezicht van het Rijk zijn geweest.

Een verzoek werd bijvoorbeeld afgewezen omdat de minderjarige vreemdeling niet lang genoeg in ons land woonde of nooit een asielverzoek had ingediend, aldus de IND. In 80 gevallen werd na een bezwaar toch nog een verblijfsvergunning toegekend.

In totaal zijn er 1620 bezwaarschriften ingediend; hiervan zijn 130 zaken nog niet beslist. In deze gevallen wacht de IND nog op advies of resultaten van onderzoek. Mensen van wie het bezwaar is afgewezen kunnen nog naar de rechter gaan om het aan te vechten. Daar zijn nog geen cijfers van.

Het kinderpardon trad op 1 februari vorig jaar in werking en er kon drie maanden lang een beroep op worden gedaan. Er was ook kritiek op, zowel in de Kamer als daarbuiten. Zo hadden linkse fracties graag een wat royalere regeling gezien. Ook de Kinderombudsman en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleitten ervoor om meer kinderen onder de regeling te laten vallen.