Nieuws/Binnenland
976157
Binnenland

Sfeer in jeugdgevangenis verbeterd

De sfeer in jeugdgevangenissen is de afgelopen jaren verbeterd. Gedetineerde jongeren vinden dat zij voldoende worden ondersteund door de medewerkers, dat zij toekomstperspectief hebben en dat er geen bovenmatige repressieve sfeer hangt.

Dit blijkt uit de rapportage justitiële jeugdinrichtingen 2013 die binnenkort wordt gepresenteerd, meldt de Volkskrant.

In het rapport van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Leiden en Windesheim is, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, onderzoek gedaan naar het leef-, leer- en werkklimaat in negen instellingen. Onder anderen 247 jonge gevangenen vulden een enquête in.

De resultaten zijn opvallend omdat de Nationale Rekenkamer in 2007 nog een vernietigend rapport schreef, waarin jeugdgevangenissen werden omschreven als onveilige plekken waar jongeren nauwelijks behandeling kregen.