Nieuws/Binnenland
976420
Binnenland

NIEUWS

Asbest op oude boten

Hij dacht eerst aan een 1 aprilgrap van een collega, maar toen bleek dat het menens was, kon Johan Boerman er niet om lachen. Het leven wordt de reparateur van pleziervaartmotoren door de Inspectie Leefomgeving zuur gemaakt. De reden? De kans op asbest aan boord van oude schepen.

In januari kreeg Boerman (54), die een motoren reparatieservicebedrijf runt, bezoek van twee ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ze vroegen de reparateur om een asbestinventarisatie voor de jachten van voor 1994, waarop hij werkzaamheden verrichtte.

Administratie

Boerman, 35 jaar ervaring in de watersport, had nooit van zo’n verklaring gehoord, laat staan van een verplichting tot het bijhouden van zo’n administratie. Boerman gaf aan dat hij ook nooit asbest op oude jachten tegen was gekomen.

Inventarisatie

Toch stelden de inspecteurs dat op alle boten van voor 1994 waaraan wordt gewerkt, een asbestinventarisatie verplicht is. Deze inventarisatie kan worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Zij nemen plakmonsters van de boot, die vervolgens in een laboratorium worden onderzocht. Als het resultaat negatief is, kost zo’n inventarisatie ongeveer €300, als er asbest moet worden verwijderd, kost dat meer.

Nonsens

Boerman vindt het nonsens om eigenaren van een oude boot voor simpele werkzaamheden met dergelijke extra kosten op te zadelen. „Geen mens is bereid om voor een servicebeurt minimaal €300 meer te betalen. De ambtenaren gaven me een waarschuwing. Inmiddels is aangetekend gemeld dat in mijn boekhouding bij werk aan schepen van voor 1994 asbestvrijverklaringen aanwezig moeten zijn. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een boete van €3000 opleggen. Bij een eventuele herhaling wordt de boete verdubbeld en bij een derde keer volgt sluiting van het bedrijf. Wat een waanzin. Ik ben bereid medewerking te verlenen, maar er is geen enkele bekendmaking geweest in branchebladen zoals van de Hiswa. Daarom is het voor mij niet mogelijk om booteigenaren te overtuigen van het asbestprobleem.”

Ziekmakend

Persvoorlichter Inspectie Leefomgeving en Transport Gerard Westerhof geeft aan dat de regelgeving bedoeld is om te beschermen tegen de ziekmakende gevolgen van asbest. „Op veel oude binnenvaartschepen is asbest in de motorkamer, rondom de uitlaat en in pakkingen te vinden. Dat kan in de pleziervaart ook zo zijn. En je wilt voorkomen dat mensen ziek worden van het boren door een motorkamerschot of het weghalen van asbesthoudende isolatie.”

Kanon op mug

Het verplicht inschakelen van dure bedrijven voor het asbestprobleem vindt Westerhof niet te vergelijken met het schieten met een kanon op een mug. „Voor schepen van voor 1994 is een asbestinventarisatie verplicht, tenzij je op een andere manier kunt aantonen dat er geen asbest in voorkomt, bijvoorbeeld omdat het er eerder al is uitgehaald. De scheepswerven en reparateurs zijn er een paar jaar geleden op gewezen dat deze regels gelden. Binnenkort zal de Inspectie ook via de brancheorganisatie de eigenaren van pleziervaartuigen nadrukkelijk wijzen op de verplichting van een asbestinventarisatie als een schip geheel of gedeeltelijk uit elkaar wordt gehaald.”