Nieuws/Binnenland

'Plannen Blok tasten rechten huurders aan'

De Woonbond vreest dat de plannen van minister Stef Blok (Wonen) om het verhuurders makkelijker te maken om een tijdelijk huurcontract aan te bieden, alleen maar leiden tot aantasting van huurdersrechten. De belangenbehartiger van huurders denkt dat er door de voorgestelde maatregelen nauwelijks meer woningen beschikbaar komen.

Het kabinet hoopt verhuurders juist te verleiden eerder woonruimte aan te bieden, omdat ze de zekerheid hebben dat een huurcontract eindigt. Een dergelijk flexibeler huurrecht moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Mensen moeten eerder een huurwoning kunnen krijgen, maar die niet onder alle omstandigheden decennia lang kunnen blijven bezetten.

Blok heeft vrijdag ook aangekondigd dat de grens tussen de sociale woningmarkt en de vrije huursector (liberalisatiegrens) bevroren wordt op ongeveer 700 euro. Volgens de Woonbond helpt dit niet om woningen betaalbaar te houden. „Er worden namelijk géén maatregelen genomen om te voorkomen dat de huur van zittende huurders tot boven de 700 euro kan stijgen, en de praktijk om vrijkomende sociale huurwoningen als vrije sector woning te verhuren of te verkopen, wordt ook niet aan banden gelegd.”

Ook woningcorporaties vinden de bevriezing onverstandig, omdat die hun investeringsmogelijkheden verder aantast. „Woningcorporaties kunnen door de verhuurdersheffing al fors minder investeren en dit komt er dan nog eens overheen”, zo reageert voorzitter Marc Calon van brancheorganisatie Aedes. Met de andere voorstellen van Blok zijn de corporaties het wel eens.

De Woonbond vindt het alleen positief dat het kabinet nu maatregelen neemt om de zogeheten 'dure scheefheid' te bestrijden. Steeds vaker worden dure woningen toegewezen aan huurders met een laag inkomen, wat volgens de Woonbond vaak leidt tot extreme armoede. De minister wil het toewijzingsbeleid aanscherpen om dit te voorkomen.