Nieuws/Binnenland

Strijd tegen windmolens laait op

De strijd tegen windmolens laait verder op. Actiegroepen en belangenorganisaties staan in de startblokken om te protesteren tegen windturbines op land en dichtbij de kust in zee.

Inmiddels zijn er meer dan 100 actiegroepen in het land geformeerd, weet Henno Dasselaar van Stichting Windmolenklachten. Die doen er alles aan om windmolens uit hun omgeving te weren. Gezamenlijk willen ze op 24 april in Den Haag demonstreren tegen de plannen voor  grootschalige windenergie op land en binnen de 12 mijlszone. Die dag staat een overleg gepland in Tweede Kamer over het onderwerp.

Overlast

Belangrijkste argument voor het verzet is geluidsoverlast en bijkomende waardedaling van huizen in de buurt van windmolens. „Het protest ontstaat bij direct omwonenden die overlast ervaren”, aldus Dasselaar. „Ze hebben allemaal hun eigen belangen. Wij proberen als stichting breder naar het probleem te kijken en alle mensen te vertegenwoordigen.”

Een groep die strijdt voor een regionaal belang is de Friese Don Quichot. De stichting wil vrijdag een uur lang de Afsluitdijk blokkeren voor alle verkeer uit protest tegen de plannen honderd windmolens te bouwen in het Friese deel van het IJsselmeer. Volgens de groep is er groot verzet tegen de plannen. „Er zijn meer dan 1200 zienswijzen ingediend en tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten hebben vijftig organisaties en personen ingesproken.”

Schade

Kustgemeenten, strandpachters en vissers bieden dezelfde dag tijdens een werkbezoek van Kamerleden in Zandvoort een petitie aan. Ze vrezen onder meer horizonvervuiling en het wegblijven van de toeristen als de turbines er eenmaal staan. „Zichtbare windmolenparken op zee tasten het karakter van de Nederlandse kust aan. Onze rapporten tonen aan dat niet alleen de kustbeleving schade ondervindt, maar dat als gevolg daarvan ook grote negatieve effecten op de kusteconomie ontstaan”, stellen de wethouders van Noordwijk en Zandvoort.

De overheid wil het aantal windmolens juist uitbreiden, zoals afgesproken in het energieakkoord. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving, dat het akkoord heeft doorgelicht, zijn de plannen alleen mogelijk als er voldoende draagvlak onder omwonenden wordt gecreëerd. Volgens Dasselaar kan er niet anders dan geconcludeerd worden dat het draagvlak ontbreekt. „Mensen ervaren ernstige hinder door windmolens, omwonenden worden niet gecompenseerd, maar energiebedrijven en ontwikkelaars verdienen er goud geld aan.”