Nieuws

DNB verwacht meer achterstanden op hypotheek

Vooral oudere huiseigenaren hebben het afgelopen jaar vrijwillig afgelost op hun hypotheek. Dat deden zij niet omdat ze onder water stonden, maar om een extra rentevoordeel te halen op hun hypotheekschuld. Dat blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank (DNB), dat vandaag werd gepresenteerd.

De huizenprijzen in Nederland zijn sinds 2008 al met ruim 21% gedaald, stelt DNB vast. Dertig procent van de hypotheken staat hierdoor inmiddels onder water, wat wil zeggen dat de hypotheek die op het huis rust hoger is dan de waarde van het huis.

Vooral jonge huiseigenaren kampen met onderwaterstand van hun hypotheek. Van de veertigers en dertigers met een hypotheek staat 40% onder water. Opmerkelijk echter is dat vooral (58%) oudere huiseigenaren een aflossingsvrije hypotheek hebben. Zij lopen echter niet de grootste risico's omdat zij profiteren van relatief veel overwaarde en daarnaast nog veel financieel vermogen hebben, stelt DNB vast.

Maar deze grote groep oudere woningbezitter blijkt het afgelopen jaar wel het meest vrijwillig te hebben afgelost op hun hypotheek, maar liefst bijna €7 miljard in de eerste negen maanden van 2013, ruim 1% van de totale hypotheekschuld in Nederland. Minder dan een kwart daarvan kwam voor rekening van vooral jonge huishoudens die onder water staan en overigens veel minder vaak (15%) een aflossingsvrije hypotheek hebben. Hierdoor hebben de extra aflossingen nauwelijks bijgedragen aan het terugdringen van het onderwaterprobleem, stelt DNB vast.

Juist jonge huishoudens, die wel met dit probleem kampen, hebben gewoonweg geen geld om extra af te lossen. Oudere huiseigenaren met voldoende spaargeld maken er juist meer gebruik van om een extra rentevoordeel te halen, wanneer hun hypotheekrente hoger is dan de spaarrente.

Betalingsachterstanden

Ondanks de grote aantallen woninghypotheken die onder water staan heeft dit nog niet tot grote verliezen heeft geleid, stelt DNB vast. Wel wordt wel verwacht dat de betalingsachterstanden nog zullen oplopen.

De risico's hiervan zijn echter beperkt, zo blijkt uit doorrekeningen van DNB. De Nederlandse banken zijn, volgens de toezichthouder, in staat om meerdere jaren achtereen zeer zware verliezen op te vangen op hun hypotheekportefeuilles als gevolg van sterk dalende huizenprijzen, zware economische tegenwind en fors oplopende werkloosheid.

DNB heeft zijn zwaarste stressmodel losgelaten op de €700 miljard grote portefeuille hypotheken die de Nederlandse banken op hun balansen hebben en stelt vast dat de verliezen kunnen oplopen tot maximaal €2 miljard per jaar. Dat is ruim 20% van de hoeveelheid bufferkapitaal die de banken daarvoor aanhouden.